Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KMECOVÁ, Iveta, Simona SVOBODOVÁ a Petra KAISERŠATOVÁ. Zhodnocení manažerských dovedností a kompetencí vysokoškolských studentů. In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice, 24. - 25. září 2019. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. s. 64-70. ISBN 978-80-7468-143-1.
 2. 2017

 3. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra MARTÍŠKOVÁ. EVALUACE KARIÉRNÍCH KOTEV STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 39-44. ISSN 1339-3189.
 4. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ a Petra MARTÍŠKOVÁ. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 84-96. ISSN 1339-3189.
 5. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 1-11. ISSN 1339-3189.
 6. HUMLEROVÁ, Veronika a Roman ŠVEC. SELF-MARKETING A OSOBNÍ BRANDING JAKO NUTNÁ DOVEDNOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 45-51. ISSN 1339-3189.
 7. 2012

 8. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Sociálne aspekty kvality služieb ako podmienka konkurencieschopnosti podniku pôsobiacom v oblasti cestnej dopravy. In Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 1 : medzinárodná vedecká konferencia, 15.11.2011-16.11.2011. Žilina: MIDA PRINT, 2012. s. 112-116. ISBN 978-80-971018-0-0.
 9. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Zuzana LOKŠOVÁ. Socio-economic aspects of city public transport in Žilina. In MIDA PRINT. Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 1 : medzinárodná vedecká konferencia, 15.11.2011-16.11.2011. 2012. s. 117-120. ISBN 978-80-971018-0-0.
 10. 2011

 11. JAMBAL, Tsolmon a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Comparison of assessment of Workers at Two Farms. In International Conference on Knowledge Based Industry 2011. Ulaanbaatar: Mongolian University of Science & Technology, 2011. s. 467-468. ISBN 978-99929-991-0-3.
 12. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Eva BRUMERČÍKOVÁ. Nové trendy vzdelávania a rozvoja zamestnancov využiteľné v oblasti dopravy. In Horizonty železničnej dopravy 2011 = Horizons of railway transport 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : Terchová, Slovak Republic, September 29th and 30th, 2011. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. s. 139-144. ISBN 978-80-554-0426-4.
 13. HRUBÁ, Lenka a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnance. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 31-39. ISSN 1802-503X.
 14. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Zuzana LOKŠOVÁ. Vplyv ľudských zdrojov na kvalitu prepravných služieb. Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj] : on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente. 2011, Roč. 7, č.2, s. 58-62. ISSN 1336-7137.
 15. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Margaréta NADÁNYIOVÁ. Využitie nových informačno-komunikačných technológií v marketingovej komunikácii a ich vplyv na zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Rajecké Teplice 4.-5. október 2011. Rajecké Teplice, 2011. s. 4. ISSN 1336-5878.
 16. 2010

 17. ŠVEJDA, Gabriel a Gabriela ŠVEJDOVÁ. E-learning and IT Instruments in the Traditional Forms of Educatio in the Context of Czech Universities. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2010. s. 321-326. ISBN 978-80-7314-202-5.
 18. VÁCHAL, Jan, Zdeněk RAAB, Jarmila STRAKOVÁ a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Znalosti a kompetence vysokého profesního vzdělávání - faktor konkurenceschopnosti národních ekonomik. In Vojáčková, Hana - Novotný, Jakub. Konkurence - teoretické a praktické aspekty : sborník příspěvků z pracovní konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2010. 8 s. ISBN 978-80-87035-30-6.
 19. 2009

 20. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Kvalita vnitropodnikové komunikace. Moderní řízení (elektronický časopis). 2009, roč. 44, č.9, s. 42-43. ISSN 0026-8720.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2022 20:09