Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. MARŠÍK, Martin. Využití optimalizačního ekonometrického modelu při strategii řízení MHD v Českých Budějovicích. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 206-213. ISBN 978-80-7435-367-3.
  Název anglicky: Use of optimalization econometric model for strategy of management of public transport in Czech Budejovice
  RIV/75081431:_____/14:00001020 Stať ve sborníku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Maršík, Martin (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: econometric optimization models; public transportation; Czech Budejovice; statistical survey.

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 10. 1. 2018 11:38.
 2. 2013

 3. KMECOVÁ, Iveta a Ladislav ŠOLC. Analýza a hodnotenie príčin v neprospievanie žiakov. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 330-337. ISBN 978-80-7248-901-5.
  Název česky: Analýza a hodnocení příčin v neprospívání žáků
  Název anglicky: Analysis and evaluation of the causes of students ’ failures in learning
  Pedagogika a školství. slovenština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: motivation and learning; failure; teaching methods; didactic material resources

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 15. 1. 2014 09:09.
 4. MARŠÍK, Martin a Kristina KABOURKOVÁ. Činnost Vojtěcha Lanny z pohledu citátů Tomáše G. Masaryka. PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2013, č. 3, s. 96-98. ISSN 1211-6378.
  Název anglicky: Activities of Vojtěch Lanna from the perspective of Tomáš G. Masaryk´s quotes
  Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: T.G. Masaryk, V. Lanna quotes; humanitarian activity; education system

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 20. 9. 2013 13:52.
 5. ŠOLC, Ladislav. Péče o klíčové zákazníky v prodeji a marketingu. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 440-444. ISBN 978-80-7248-901-5.
  Název anglicky: Caring for key customers in sales and marketing
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: key account manager; purchasing power; competition; differentiation; marketing; logistics; quality; statistic; retail; care; key customer; bookkeeping; goods; turbulent conditions

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 15. 1. 2014 09:10.
 6. KMECOVÁ, Iveta a Ladislav ŠOLC. Prieskum zistenia názorov žiakov na motiváciu v učení. In VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 323-329. ISBN 978-80-7248-901-5.
  Název česky: Průzkum zjištění názorů žáků na motivaci v učení
  Název anglicky: Survey – Students’ opinions about motivation in learning
  Pedagogika a školství. slovenština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: motivation; motivation methods; effeciency of educational process

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 15. 1. 2014 08:22.
 7. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení zásob. In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 492-497. ISBN 978-80-7468-059-5.
  Název anglicky: Inventory management
  Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: inventory management; optimization; material; stock level

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 12. 2013 11:38.
 8. MARŠÍK, Martin. Tvorba jízdních řádů v dopravním podniku města Českých Budějovic a.s. In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 305-310.
  Název anglicky: Process of making timetables in company ,,dopravní podnik města Českých Budějovic a.s.“
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: transport company; České Budějovice; economics indicators; operational indicators; timetables

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 12. 2013 11:46.
 9. KMECOVÁ, Iveta, Robert ZEMAN a Ladislav ŠOLC. Uplatňovanie nástrojov marketingového mixu v obchodnej spoločnosti. In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 219-231. ISBN 978-80-7468-059-5.
  Název česky: Uplatňování nástrojů marketingového mixu v obchodní společnosti
  Název anglicky: The application of the means of marketing mix in business company
  Ekonomie. slovenština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: marketing; (quality) value; customer; business; price of a product; quality of a service

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 12. 2013 11:17.
Zobrazeno: 1. 12. 2021 19:01