Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. CHODOROVÁ, Marie, Lenka JUKLOVÁ a Dana SMETANOVÁ. Navigation Course in Mathematical Examples - Utilization of the Spherical Geometry. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2017, roč. 64, č. 3, s. 67-70. ISSN 0469-6255.
  Název česky: Navigace v příkladech - Užití sférické geometrie
  Název anglicky: Navigation Course in Mathematical Examples - Utilization of the Spherical Geometry
  RIV/75081431:_____/17:00001277 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Chodorová, Marie (203 Česká republika, garant) -- Juklová, Lenka (203 Česká republika) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: naval navigation; spherical geometry; lattitude and longitude; loxodrome

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 13. 8. 2018 10:22.
 2. 2016

 3. VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Project Solution in Designing Communications and Routes for Fieldwork. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 223-226. ISSN 0469-6255.
  Název česky: Projektové řešení terénních prací při navrhování komunikací a cest
  RIV/75081431:_____/16:00000707 Článek v odborném periodiku. Obecná matematika. angličtina. Chorvatsko.
  Vacka, Milan (203 Česká republika, domácí) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: excavation; embarkments; communication

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 23. 8. 2016 09:30.
 4. 2015

 5. VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 385-391. ISSN 1805-8949.
  Název anglicky: On conoids in construction
  RIV/75081431:_____/15:00000517 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Vacka, Milan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ruled surface; conoid; roof structure

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 13:47.
 6. SMETANOVÁ, Dana a Milan VACKA. Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 3, s. 40-43. ISSN 1214-9187.
  Název anglicky: The surfaces in building engineering – hyperboloid of one sheet and cooling tower
  RIV/75081431:_____/15:00000519 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Smetanová, Dana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vacka, Milan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: hyperboloid of one sheet; cooling tower; air flow

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 21. 9. 2015 13:40.
 7. 2014

 8. VACKA, Milan. Deskriptivní geometrie : Mongeova projekce, kosoúhlé promítání a pravoúhlá axonometrie : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 70 s. ISBN 978-80-7468-064-9.
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 25. 3. 2014 10:11.
 9. 2013

 10. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. s. 219-227. ISBN 978-80-7394-448-3.
  Název anglicky: Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Apollonius’s problems; CABRI 3D; cyklography

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 12. 5. 2014 15:51.
 11. 2012

 12. KRIEG, Jaroslav, Milan VACKA a Blanka PETRÁŠKOVÁ. Matematičeskoje modelirovanije stropil’noj konstrukcii bašni "Štramberskaja truba". Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta : upravlenije, vyčislitel’naja technika i informatika. Astrachan’: Izdatel’stvo AGTU, 2012, Neuveden, č. 2, s. 40-46. ISSN 2072-9502.
  Název česky: Matematický model střešní konstrukce věže „Štramberská trúba“
  Název anglicky: Solution of the truss of the “Štramberská trúba“ tower using mathematics
  Obecná matematika. ruština. Rusko.
  Klíčová slova anglicky: Tower of Štramberk; rectilinear area evolvable and non-evolvable; control curve; torso line; the regular line; rafter; wall plate; comb

  Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 13:37.
 13. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie. In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  Název anglicky: Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: descriptive geometry; subject goals; teaching concept; study load; teaching method

  Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 14. 2. 2013 10:29.
 14. 2011

 15. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie. In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 s. ISBN 978-80-87278-64-2.
  Název anglicky: Hyperbolic Paraboloid Building and Technical Practice in the Light of Geometry
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non- developable straightline areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines

  Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 13:38.
 16. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. s. 207-209. ISBN 978-80-7394-324-0.
  Název anglicky: Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non-developable straightline; areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines

  Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 13:38.
Zobrazeno: 1. 10. 2023 03:47