VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 385-391. ISSN 1805-8949.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konoidy ve stavebnictví
Název anglicky On conoids in construction
Autoři VACKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí) a Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Trendy ve vzdělávání, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 1805-8949.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000517
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky přímková plocha; konoid; konstrukce střech
Klíčová slova anglicky ruled surface; conoid; roof structure
Štítky DEG, DEG_a, KPV2, RIV15, SEZNAM
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 13:47.
Anotace
V příspěvku se zabýváme využitím znalostí z deskriptivní geometrie do stavebnictví. Speciálně využití konoidů v stavební praxi. Přímková plocha konoid je často využívána jako tvar střechy zejména na průmyslových halách a střešních oknech, ve tvaru budovy či hráze přehrady pro zvětšení odolnosti vůči tlaku. Nejčastější využití konoidů ve stavebně technické praxi jsou ilustrována na přiložených obrázcích. Záměrem článku je zdůraznit a propojit mezioborové vztahy mezi matematikou (resp. deskriptivní geometrií) a praxí (stavebnictvím, architekturou). Text je možné využít ve výuce, popřípadě pro popularizační účely.
Anotace anglicky
In the paper we describe the use of knowledge from descriptive geometry in construction. Especially we present the use of conoid in construction practice. Ruled Surface conoid is often used as roof shape especially for industrial and commercial buildings and skylights in the shape of a building or dam to increase pressure resistance. In structural engineering practice the most common using of the conoids is illustrated in the attached figures. The intention of this article is to highlight and connect the interdisciplinary relationships between mathematics (respectively descriptive geometry) and practice (construction, architecture). Text can be used in the teaching or for popularizing purposes.
VytisknoutZobrazeno: 30. 5. 2024 11:34