Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

  1. CHODOROVÁ, Marie, Lenka JUKLOVÁ and Dana SMETANOVÁ. Navigation Course in Mathematical Examples - Utilization of the Spherical Geometry. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2017, vol. 64, No 3, p. 67-70. ISSN 0469-6255.
   Name in Czech: Navigace v příkladech - Užití sférické geometrie
   Name (in English): Navigation Course in Mathematical Examples - Utilization of the Spherical Geometry
   RIV/75081431:_____/17:00001277 Article in a journal. English. Czech Republic.
   Chodorová, Marie (203 Czech Republic, guarantor) -- Juklová, Lenka (203 Czech Republic) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: naval navigation; spherical geometry; lattitude and longitude; loxodrome

   Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 13/8/2018 10:22.

  2016

  1. VACKA, Milan and Dana SMETANOVÁ. Project Solution in Designing Communications and Routes for Fieldwork. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 223-226. ISSN 0469-6255.
   Name in Czech: Projektové řešení terénních prací při navrhování komunikací a cest
   RIV/75081431:_____/16:00000707 Article in a journal. General mathematics. English. Croatia.
   Vacka, Milan (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: excavation; embarkments; communication

   Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 23/8/2016 09:30.

  2015

  1. VACKA, Milan and Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví (On conoids in construction). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 385-391. ISSN 1805-8949.
   Name (in English): On conoids in construction
   RIV/75081431:_____/15:00000517 Article in a journal. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Vacka, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: ruled surface; conoid; roof structure

   Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 14/9/2015 13:47.
  2. SMETANOVÁ, Dana and Milan VACKA. Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž (The surfaces in building engineering – hyperboloid of one sheet and cooling tower). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 3, p. 40-43. ISSN 1214-9187.
   Name (in English): The surfaces in building engineering – hyperboloid of one sheet and cooling tower
   RIV/75081431:_____/15:00000519 Article in a journal. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Smetanová, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Vacka, Milan (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: hyperboloid of one sheet; cooling tower; air flow

   Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 21/9/2015 13:40.

  2014

  1. VACKA, Milan. Deskriptivní geometrie : Mongeova projekce, kosoúhlé promítání a pravoúhlá axonometrie : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 70 pp. ISBN 978-80-7468-064-9.
   Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 25/3/2014 10:11.

  2013

  1. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D (Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d). In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. p. 219-227. ISBN 978-80-7394-448-3.
   Name (in English): Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d
   General mathematics. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: Apollonius’s problems; CABRI 3D; cyklography

   Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 12/5/2014 15:51.

  2012

  1. KRIEG, Jaroslav, Milan VACKA and Blanka PETRÁŠKOVÁ. Matematičeskoje modelirovanije stropil’noj konstrukcii bašni "Štramberskaja truba" (Solution of the truss of the “Štramberská trúba“ tower using mathematics). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta : upravlenije, vyčislitel’naja technika i informatika. Astrachan’: Izdatel’stvo AGTU, 2012, Neuveden, č. 2, p. 40-46. ISSN 2072-9502.
   Name in Czech: Matematický model střešní konstrukce věže „Štramberská trúba“
   Name (in English): Solution of the truss of the “Štramberská trúba“ tower using mathematics
   General mathematics. Russian. Russian Federation.
   Keywords in English: Tower of Štramberk; rectilinear area evolvable and non-evolvable; control curve; torso line; the regular line; rafter; wall plate; comb

   Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:37.
  2. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie (Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry). In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
   Name (in English): Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry
   Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: descriptive geometry; subject goals; teaching concept; study load; teaching method

   Changed by: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Changed: 14/2/2013 10:29.

  2011

  1. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie (Hyperbolic Paraboloid Building and Technical Practice in the Light of Geometry). In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 pp. ISBN 978-80-87278-64-2.
   Name (in English): Hyperbolic Paraboloid Building and Technical Practice in the Light of Geometry
   General mathematics. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non- developable straightline areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines

   Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:38.
  2. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D (Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D). In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. p. 207-209. ISBN 978-80-7394-324-0.
   Name (in English): Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D
   General mathematics. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non-developable straightline; areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines

   Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:38.
Displayed: 2/12/2023 12:23