SMETANOVÁ, Dana a Milan VACKA. Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 3, s. 40-43. ISSN 1214-9187.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž
Název anglicky The surfaces in building engineering – hyperboloid of one sheet and cooling tower
Autoři SMETANOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí) a Milan VACKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Media4u Magazine, Praha, Ing. Jan Chromý, Ph.D. 2015, 1214-9187.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000519
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky jednodílný hyperboloid; chladící věž; proudění vzduchu
Klíčová slova anglicky hyperboloid of one sheet; cooling tower; air flow
Štítky DEG, DEG_a, ERIH, KPV2, RIV15
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 21. 9. 2015 13:40.
Anotace
Článek je věnován prezentaci mezioborových vztahů – deskriptivní geometrie, fyzika, stavebnictví. Tyto vztahy jsou ukázány na konkrétním příkladu chladících věží, které jsou stavěny ve tvaru jednodílného hyperboloidu. Jsou prezentovány vlastnosti chladících věží a provázanost vlastností z hlediska geometrického, fyzikálního a stavebního.
Anotace anglicky
The article is devoted to the presentation of interdisciplinary relations. These relationships are shown in a specific example of cooling towers, which are built in the shape of hyperboloid of one sheet. The properties are presented as characteristics of cooling towers and consistency in terms of geometric, physical and construction view.
VytisknoutZobrazeno: 25. 5. 2024 16:51