SMETANOVÁ, Dana and Milan VACKA. Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž (The surfaces in building engineering – hyperboloid of one sheet and cooling tower). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 3, p. 40-43. ISSN 1214-9187.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž
Name (in English) The surfaces in building engineering – hyperboloid of one sheet and cooling tower
Authors SMETANOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Milan VACKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Media4u Magazine, Praha, Ing. Jan Chromý, Ph.D. 2015, 1214-9187.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000519
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) jednodílný hyperboloid; chladící věž; proudění vzduchu
Keywords in English hyperboloid of one sheet; cooling tower; air flow
Tags DEG, DEG_a, ERIH, KPV2, RIV15
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 21/9/2015 13:40.
Abstract
Článek je věnován prezentaci mezioborových vztahů – deskriptivní geometrie, fyzika, stavebnictví. Tyto vztahy jsou ukázány na konkrétním příkladu chladících věží, které jsou stavěny ve tvaru jednodílného hyperboloidu. Jsou prezentovány vlastnosti chladících věží a provázanost vlastností z hlediska geometrického, fyzikálního a stavebního.
Abstract (in English)
The article is devoted to the presentation of interdisciplinary relations. These relationships are shown in a specific example of cooling towers, which are built in the shape of hyperboloid of one sheet. The properties are presented as characteristics of cooling towers and consistency in terms of geometric, physical and construction view.
PrintDisplayed: 8/12/2022 07:17