Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2017

  1. CHODOROVÁ, Marie, Lenka JUKLOVÁ and Dana SMETANOVÁ. Navigation Course in Mathematical Examples - Utilization of the Spherical Geometry. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2017, vol. 64, No 3, p. 67-70. ISSN 0469-6255.
  2. 2016

  3. VACKA, Milan and Dana SMETANOVÁ. Project Solution in Designing Communications and Routes for Fieldwork. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 223-226. ISSN 0469-6255.
  4. 2015

  5. VACKA, Milan and Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví (On conoids in construction). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 385-391. ISSN 1805-8949.
  6. SMETANOVÁ, Dana and Milan VACKA. Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž (The surfaces in building engineering – hyperboloid of one sheet and cooling tower). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 3, p. 40-43. ISSN 1214-9187.
Display details
Displayed: 27/1/2023 18:14