VACKA, Milan and Dana SMETANOVÁ. Project Solution in Designing Communications and Routes for Fieldwork. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 223-226. ISSN 0469-6255.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Project Solution in Designing Communications and Routes for Fieldwork
Name in Czech Projektové řešení terénních prací při navrhování komunikací a cest
Authors VACKA, Milan (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Dana SMETANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Nase More, Dubrovnik, University of Dubrovnik, 2016, 0469-6255.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Croatia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000707
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) výkopy; násypy; komunikace
Keywords in English excavation; embarkments; communication
Tags DEG, DEG_a, KPV2, RIV16, SCOPUS
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 23/8/2016 09:30.
Abstract
This paper is focused on the application of descriptive geometry methods on the construction of several types of communications. Project solution in designing communications and routes for fieldwork is illustrated on examples. The examples are presented by figures and description of procedure. In the paper there is presented construction of horizontal, straight rising communication, horizontal curved communication, direct evenly ascending communication, direct disproportionately ascending communication and disproportionately ascending curved communication.
Abstract (in Czech)
Článek je zaměřen na aplikace metod deskriptivní geometrie do konstrukce různých typů komunikací. Projektové řešení terénních prací při navrhování komunikací a cest je ilustrováno na příkladech. Příklady jsou prezentovány v rysech a vysvětlení postupu. V tomto článku prezentujeme řešení přímé vodorovné cesty, vodorovné cesty se zatáčkou, přímé rovnoměrně stoupající cesty, přímé nerovnoměrně stoupající cesty nerovnoměrně stoupající cesty se zatáčkou.
PrintDisplayed: 25/9/2023 07:40