Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

  1. VACKA, Milan and Dana SMETANOVÁ. Project Solution in Designing Communications and Routes for Fieldwork. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 223-226. ISSN 0469-6255.

  2015

  1. PETRÁŠKOVÁ, Blanka and Dana SMETANOVÁ. Cad systémy a jejich využití v praxi očima studentů VŠ (Cad systems and their utilization in practice by university students). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 316-319. ISSN 1805-8949.
  2. VACKA, Milan and Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví (On conoids in construction). Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 385-391. ISSN 1805-8949.
  3. SMETANOVÁ, Dana and Milan VACKA. Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž (The surfaces in building engineering – hyperboloid of one sheet and cooling tower). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, No 3, p. 40-43. ISSN 1214-9187.
  4. PETRÁŠKOVÁ, Blanka, Dana SMETANOVÁ and Jana VYSOKÁ. Výuka cad systémů dle názorů vysokoškolských studentů (Teaching of cad systems according to the views of university students). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, No 4, p. 15-25. ISSN 1804-3682.

  2014

  1. VACKA, Milan. Deskriptivní geometrie : Mongeova projekce, kosoúhlé promítání a pravoúhlá axonometrie : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 70 pp. ISBN 978-80-7468-064-9.
  2. ŠÍMA, František. Profil absolventa VŠ z hlediska jeho uplatnění na trhu práce (Profile of a University Graduate from the Point of View of his Employability at the Labour Market). In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 150-158. ISBN 978-80-7468-063-2.
  3. PETRÁŠKOVÁ, Blanka, Dana SMETANOVÁ and Jana VYSOKÁ. Výuka CAD systémů dle studentů SPŠ stavební (Cad systems according to the students t the secondary school of civil engineering). In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 91-96. ISBN 978-80-87952-03-0.

  2013

  1. ŠÍMA, František. Porovnání zátěže studentů VŠTE v Českých Budějovicích v předmětu Deskriptivní geometrie (Comparison of the Workload of Students of VŠTE (The Institute of Technology and Busi-ness) in České Budějovice in the Subject Descriptive Geometry). In Dva dny s didaktikou matematiky 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. p. 90-99. ISBN 978-80-86843-44-5.

  2012

  1. PETRÁŠKOVÁ, Blanka and Karel ANTOŠ. Sravnitel’naja ekonomičeskaja ocenka projektov energosbereženija "Semejnogo doma" (Comparative economic assessment of the energy saving projects "Detached house"). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2012, Neuveden, č. 2, p. 59-65. ISSN 2073-5537.
  2. PETRÁŠKOVÁ, Blanka. Záhada krovu Štramberské Trúby (Mystery of the truss of the tower "Štramberská Túba"). Materiály pro stavbu. Praha: Business Media CZ, s. r. o., 2012, 8/2012, p. 24-25. ISSN 1213-0311.
  3. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie (Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry). In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.

  2011

  1. GALKO, Radim. CAD systémy I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 66 pp. ISBN 978-80-87278-63-5.

  2010

  1. ŠÍMA, František. Deskriptivní geometrie : studijní opora pro kombinované studium (Deskriptive geometry). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 71 pp. ISBN 978-80-87278-49-9.
  2. VACKA, Milan. Kreslení obrázků v deskriptivní geometrii (Drawing Pictures in Descriptive Geometry). In Sborník příspěvků 4. konference. České Budějovice: Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2010. p. 248-251. ISBN 978-80-7394-186-4.
Display details
Displayed: 29/2/2024 22:09