Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KUBEŠ, Roman, Václav SOCHACKÝ, Jaromír TROBL, Karel GRYC a Ladislav SOCHA. Technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě silnostěnných odlitků ZP0410. 2021.
  Název anglicky: Zinc waste recycling technology in the production of thick-walled castings ZP0410
  RIV/75081431:_____/21:00002018 Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno. čeština. Česká republika.
  Kubeš, Roman (garant) -- Gryc, Karel (203 Česká republika, domácí) -- Socha, Ladislav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: recycling; scrap; zinc alloys

  Změnila: Mgr. Nikola Vyhlidalová, učo 28324. Změněno: 19. 4. 2022 10:06.
 2. 2019

 3. MAJERNÍK, Ján, Martin PODAŘIL, Ladislav SOCHA a Karel GRYC. Implementation Aspects of the Remelting Material in the Production of High Pressure Die Casts on the Aluminum Based Alloys. In neuvedeno. METAL 2019 - 28th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2019. s. 1652 - 1657. ISBN 978-80-87294-92-5.
  Název česky: Aspekty zavádění vratného materiálu pťi výrobě tlakově litých odlitků na bázi hliníkových slitin
  RIV/75081431:_____/19:00001459 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Majerník, Ján (703 Slovensko, garant, domácí) -- Podařil, Martin (703 Slovensko, domácí) -- Socha, Ladislav (203 Česká republika, domácí) -- Gryc, Karel (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: high pressure die casting; remelting material; mechanical properties; casts quality; aluminum alloys
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 26. 3. 2020 10:46.
 4. PIEPRZYCA, Jacek, Tomasz MERDER, Mariola SATERNUS, Karel GRYC a Ladislav SOCHA. THE INFLUENCE OF PARAMETERS OF ARGON PURGING PROCESS THROUGH LADLE ON THE PHENOMENA OCCURING IN THE AREA OF PHASE DISTRIBUTIONS: LIQUID STEEL-SLAG. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS. Polsko: POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER SCI PAS, PL, 00-901 WARSZAWA, POLAND, 2019, roč. 64, č. 2, s. 653-658. ISSN 1733-3490. doi:10.24425/amm.2019.127594.
  URL
  Název česky: VLIV PARAMETRŮ PROCESU ARGONOVÉHO NÁKUPU PROSTŘEDNICTVÍM FENOMÉNU V OBLASTI FÁZOVÝCH DISTRIBUCÍ: KVAPALNÁ OCELOVÁ STRUSKA
  RIV/75081431:_____/19:00001662 Článek v odborném periodiku. angličtina. Polsko.
  Pieprzyca, Jacek (616 Polsko, garant) -- Merder, Tomasz (616 Polsko) -- Saternus, Mariola (616 Polsko) -- Gryc, Karel (203 Česká republika, domácí) -- Socha, Ladislav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: steelmaking; ladle; slag; physical modelling; FLUID-FLOW; RTD CURVES; DISPERSION; MODEL

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:05.
 5. 2018

 6. GRYC, Karel, Karel MICHALEK, Ladislav SOCHA, Michaela STROUHALOVÁ a Bedřich SMETANA. COMPARISON OF LIQUIDUS AND SOLIDUS TEMPERATURES OF CONTINUOUSLY CAST STEELS DETERMINED BY DIFFERENT THERMO-ANALYTICAL METHODS. In 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018). Česká republika: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2018. s. 128-135. ISBN 978-80-87294-84-0.
  Název česky: POROVNÁNÍ TEPLOT LIKVIDU A SOLIDU SOUVISEJÍCÍCH CASTOVÝCH OCELÍ ZARUČENÝCH RŮZNOU TERMO-ANALYTICKOU METODOU
  RIV/75081431:_____/18:00001665 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Gryc, Karel (203 Česká republika, garant, domácí) -- Michalek, Karel (203 Česká republika) -- Socha, Ladislav (203 Česká republika, domácí) -- Strouhalová, Michaela (203 Česká republika) -- Smetana, Bedřich (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Steel; solidus temperature; liquidus temperature; thermal analysis; thermodynamic calculations
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 8. 1. 2020 14:42.
 7. MAJERNÍK, Ján, Štefan GAŠPÁR, Karel GRYC a Ladislav SOCHA. Changes in Eutectic Silumin Structure Depending on Gate Geometry and Its Effect on Me-chanical Properties of Casting. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2018, roč. 18, č. 3, s. 439-443. ISSN 1213-2489.
  Název česky: Změny struktury eutektických silumínů v závislosti na geometrii naříznutí a jejích vliv na mechanické vlastnosti odlitku
  RIV/75081431:_____/18:00001300 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Majerník, Ján (703 Slovensko, garant, domácí) -- Gašpár, Štefan (703 Slovensko) -- Gryc, Karel (203 Česká republika, domácí) -- Socha, Ladislav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: high pressure die casting; mechanical properties; eutectic structure; gate

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 3. 10. 2018 14:41.
 8. ODEHNAL, Josef, Ladislav SOCHA, Karel GRYC, Richard ŠURAL, Jiří BULÍN a Jaroslav STRAKA. INFLUENCE OF REFINING ON ACHIEVING LOW OXYGEN CONTENTS AT PRODUCTION OF SPECIAL STEELS FOR ENERGETIC INDUSTRY. In 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018). Česká republika: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2018. s. 93-101. ISBN 978-80-87294-84-0.
  Název česky: Vliv rafinace na dosahování nízkých obsahů kyslíku při výrobě speciálních ocelí pro energetický průmysl
  RIV/75081431:_____/18:00001664 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Odehnal, Josef (203 Česká republika, garant) -- Socha, Ladislav (203 Česká republika, domácí) -- Gryc, Karel (203 Česká republika, domácí) -- Šural, Richard (203 Česká republika) -- Bulín, Jiří (203 Česká republika) -- Straka, Jaroslav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Steel; slag; secondary metallurgy; non-metallic inclusions; micro cleanness
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 8. 1. 2020 14:41.
 9. PINDOR, Jaroslav, Vladislav KURKA, René PYSZKO, Ladislav SOCHA a Jana KOSŇOVSKÁ. INTENSIVELY COOLED INGOT DURING CASTING AND SOLIDIFICATION AND ITS INTERNAL HOMOGENEITY PREDICTING BY USING NUMERICAL SIMULATION IN MAGMA 5 SOFTWARE. In 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018). Česká republika: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2018. s. 81-86. ISBN 978-80-87294-84-0.
  Název česky: INTENZIVNĚ CHLAZENÝ INGOT BĚHEM CASTINGU A SOLIDIFIKACE A JEHO VNITŘNÍ HOMOGENEITA PREDICTOVÁNÍ VYUŽITÍM NUMERICKÉ SIMULACE V SOFTWARU MAGMA 5
  RIV/75081431:_____/18:00001663 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Pindor, Jaroslav (203 Česká republika, garant) -- Kurka, Vladislav (203 Česká republika) -- Pyszko, René (203 Česká republika) -- Socha, Ladislav (203 Česká republika, domácí) -- Kosňovská, Jana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Cooling; steel; water; simulation; structure
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 8. 1. 2020 14:41.
Zobrazeno: 13. 8. 2022 08:17