MAJERNÍK, Ján, Martin PODAŘIL, Ladislav SOCHA a Karel GRYC. Implementation Aspects of the Remelting Material in the Production of High Pressure Die Casts on the Aluminum Based Alloys. In neuvedeno. METAL 2019 - 28th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2019. s. 1652 - 1657. ISBN 978-80-87294-92-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Implementation Aspects of the Remelting Material in the Production of High Pressure Die Casts on the Aluminum Based Alloys
Název česky Aspekty zavádění vratného materiálu pťi výrobě tlakově litých odlitků na bázi hliníkových slitin
Autoři MAJERNÍK, Ján (703 Slovensko, garant, domácí), Martin PODAŘIL (703 Slovensko, domácí), Ladislav SOCHA (203 Česká republika, domácí) a Karel GRYC (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ostrava, METAL 2019 - 28th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, od s. 1652 - 1657, 6 s. 2019.
Nakladatel TANGER Ltd.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20301 Mechanical engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001459
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87294-92-5
Klíčová slova česky lití kovů pod tlakem; vratný materiál; mechanické vlastnosti; kvalita odlitků; hliníkové slitiny
Klíčová slova anglicky high pressure die casting; remelting material; mechanical properties; casts quality; aluminum alloys
Štítky NAM_1, RIV19, SCOPUS
Návaznosti TH04010449, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 26. 3. 2020 10:46.
Anotace
High pressure die casting technology is one of the most productive technologies for producing thin-walled aluminum parts in mass production. Along with high productivity, it offers high precision, very good surface quality, fine-grained texture without tightenings with good mechanical properties. One of the ways to increase the economic efficiency of the high pressure die casts production while adhering to the prescribed quality properties represented by the mechanical properties of casts, is using the remelting material in high pressure foundries. This contribution is conceived as a cross-sectional study of the remelting material implementation in the high pressure die casting technology. The study is focused on the technological and economic aspects of the remelting material implementation into the production of aluminum based high pressure die casts. The results of the operational experiments show that the proportion of the remelting material in the batch increases the porosity of casts, reduces the mechanical properties of casts and adversely affects the chemical composition of the input alloy. The proper ratio of pure and remelting material in the melt, while maintaining the prescribed quality requirements for cast, entails significant economic savings. The presented contribution serves as a summary of knowledge in the field of metallurgical preparation of aluminum alloys and implementation of remelting material into production
Anotace česky
Technologie tlakového lití je jednou z nejproduktivnějších technologií pro výrobu tenkostěnných hliníkových dílů v hromadné výrobě. Spolu s vysokou produktivitou nabízí vysokou přesnost, velmi dobrou kvalitu povrchu, jemnozrnnou strukturu bez staženin s dobrými mechanickými vlastnostmi. Jedním ze způsobů, jak zvýšit ekonomickou účinnost výroby vysokotlakých odlitků za současného dodržení předepsaných kvalitativních vlastností představovaných mechanickými vlastnostmi odlitků, je použití přetavovacího materiálu ve vysokotlakých slévárnách. Tento příspěvek je koncipován jako průřezová studie implementace přetavovacího materiálu v technologii tlakového lití. Studie je zaměřena na technologické a ekonomické aspekty implementace přetavovacího materiálu do výroby vysokotlakých odlitků na bázi hliníku. Výsledky provozních experimentů ukazují, že podíl přetavovacího materiálu ve vsázce zvyšuje pórovitost odlitků, snižuje mechanické vlastnosti odlitků a nepříznivě ovlivňuje chemické složení vstupní slitiny. Správný poměr čistého a přetavovacího materiálu v tavenině při zachování předepsaných požadavků na kvalitu odlitku přináší značné ekonomické úspory. Prezentovaný příspěvek slouží jako shrnutí znalostí v oblasti metalurgické přípravy hliníkových slitin a implementace přetavovacího materiálu do výroby
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 05:28