Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. URBAN, Jan and Zdeněk CAHA. Innovation in small family firms: A qualitative multipla case study. Trendy v podnikání - vědecký časopis Fakulty ekonomické, ZČU. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2021, vol. 2020, No 4, p. 20 - 28. ISSN 1805-0603.
 2. VÁCHAL, Jan, Daniel LAJČIN, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan URBAN, Jakub HORÁK, Stanislav BÍLEK, Michal RUSCHAK and Lucie ŠVEHLOVÁ. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru (Summary research report: Stabilization and Development of Small and Medium Enterprises in Rural Areas). České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021. 90 pp. ISBN 978-80-7468-177-6.
 3. 2020

 4. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. Human Resource Management in SMEs in the Czech Republic – Specifics and Key Requirements. In Ing. Jakub Horák; Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.; Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD. SHS Web of Confereces: Innovative Economic Symposium 2019 – Potencial of Eurasian Economic Union (IES2019). Volume 73. Les Ulis, France: EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. p. 1-7. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 5. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Zdeněk CAHA, Petra PÁRTLOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Jan URBAN and Stanislav BÍLEK. Malé a střední podniky v ČR - současnost a vize (Small and medium-sized enterprises in the Czech Republic - present and vision). 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2020. 200 pp. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1747-5.
 6. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. Personální řízení v malých a středních podnicích ve venkovském prostoru (Personnel management in small and medium enterprises in rural areas). 2020.
 7. 2019

 8. URBAN, Jan. Corporate Governance Mechanisms: Their Strengths, Weaknesses and Complementarity. In Horák, J. Book Series: SHS Web Conferences, vol. 61.: Innovative Economic Symposium 2018 (IES2018): Milestones and Trends of World Economy. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. p. nestránkováno, 9 pp. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101028.
 9. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA and Marek VOKOUN. Handbuch für Unternehmensgründer (Handbook for entrepreneurs). 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 64 pp. ISBN 978-80-7468-140-0.
 10. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Patrick Sean SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA and Marek VOKOUN. Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí (Lexicon of entrepreneurial competences terms). 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 102 pp. ISBN 978-80-7468-138-7.
 11. URBAN, Jan. Manažerské mýty spojené s řízením lidí: rozšířené řídící iluze začínajících podnikatelů, které zbytečně snižují výkon organizace (Management Myths: Enhanced Management Illusions for Starting Entrepreneurs That Unnecessarily Reduce Organizational Performance). In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice, 24. - 25. září 2019. 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. p. 98-105. ISBN 978-80-7468-143-1.
 12. 2018

 13. URBAN, Jan. Human Resource Related Risks, Their Sources and Prevention. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. 1st ed. Milan, Italy: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. p. 6002-6008. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 14. URBAN, Jan. Personální strategie podniku její východiska součástí a nástroje (Personnel Strategy: Its Starting Points, Components and Instruments). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, p. 38-47. ISSN 1214-4967.
 15. URBAN, Jan. POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADOPTING SUCCESSFUL MANAGERIAL APPROACHES: FROM “BEST PRACTICE” TO “BEST FIT”. Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, vol. 11, No 39, p. 118-127. ISSN 1337-7493.
 16. 2017

 17. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. A Code of Ethics as a Part of the Ethical Management in the Czech Republic Companies. In Marek Jablońsłi. Strategic Performance Management. New Conceptss and Contemporary Trends. New York: Nova Science Publishers, 2017. p. 403-411. ISBN 978-1-5361-2682-2.
 18. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. A Code of Ethics as an Organizational Management Tool and its Use in the Czech Republic. first. Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 112 pp. ISBN 978-3-942303-50-7.
 19. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. DŮLEŽITOST ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ (IMPORTANCE OF A CODE OF ETHICS IN A COMPANY). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, p. 12-21. ISSN 1339-3189.
 20. URBAN, Jan and Zdeněk CAHA. EFEKTIVITA PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (EFFECTIVENESS OF EMPLOYEE DEVELOPMENT). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 48-55. ISSN 2464-7217.
 21. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. Etické řízení organizace (Ethical management of the organization). první vydání. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2017. 116 pp. ISBN 978-3-942303-53-8.
 22. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Jan URBAN, Jan VÁCHAL and Marek VOKOUN. Management lidských zdrojů (Human resources management). Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 292 pp. ISBN 978-3-942303-52-1.
 23. URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků (Motivation and remuneration of employees). První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017. 157 pp. ISBN 978-80-271-0227-3.
 24. URBAN, Jan. Personnel risks and their prevention. SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA. Trnava: The Faculty of Law of the Trnava University in Trnava, 2017, vol. 5, No 4, p. 207-214. ISSN 1339-5467.
 25. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. ROZŠÍŘENÍ ETICKÉHO KODEXU VE FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE (PREVALENCE OF CODE OF ETHICS IN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC…………………………………………………………………………………..). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 57-65. ISSN 2464-7217.
 26. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. THE IMPORTANCE AND PRECONDITIONS FOR AN EFFECTIVE CODE OF ETHICS AS A COMPANY MANAGEMENT TOOL IN THE GLOBAL ENVIRONMENT. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. Žilina: University of Zilina, 2017. p. 255-261. ISBN 978-80-8154-212-1.
 27. URBAN, Jan. TRŽNÍ A NETRŽNÍ FAKTORY URČUJÍCÍ VÝŠI MEZD (MARKET AND NON-MARKET FACTORS OF WAGE DETERMINATION). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 121-127. ISSN 1339-3189.
 28. CAHA, Zdeněk and Jan URBAN. VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI, JEHO VÝHODY A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH (IN-HOUSE TRAINING, ITS ADVANTAGES AND PREVALENCE IN CZECH COMPANIES). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 10-15. ISSN 1339-3189.
Display details
Displayed: 20/6/2021 15:55