SLABÁ, Marie. Analýza marketingových aktivit a řízení vztahů se stakeholdery malých a středních podniků (Analysis of Marketing Activities and Management of Relationships with Stakeholders of Small and Medium Enterprises). In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, p. 169-178. ISBN 978-80-86277-82-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza marketingových aktivit a řízení vztahů se stakeholdery malých a středních podniků
Name (in English) Analysis of Marketing Activities and Management of Relationships with Stakeholders of Small and Medium Enterprises
Authors SLABÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Praha, Jihočeský kraj v globální ekonomice, p. 169-178, 10 pp. 2016.
Publisher SETOUTBOOKS.CZ
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000679
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-86277-82-0
Keywords (in Czech) stakeholder; marketing; malé a střední podniky
Keywords in English stakeholder; marketing; SMEs
Tags KCRM5, MAM_1, MAM_1a, MAR, MARK, MAR_a, MAZ, RIV16
Changed by Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 21/7/2016 12:01.
Abstract
Jelikož více jak 99% všech podnikatelských subjektů v České republice tvoří malé a střední podniky, zabývá se jedenáctá kapitola analýzou marketingových aktivit a stakeholder managementem malých a středních podniků v Jihočeském kraji. Tato kapitola se zaměřuje na organizaci marketingových a PR aktivit malých a středních podniků i znalost a využívání stakeholder managementu pro řízení mikro, malých a středních podniků. V rámci provedené analýzy se klade důraz nejen na popis stávajícího stavu v oblasti marketingu malých a středních podniků a identifikaci klíčových skupin stakeholderů, ale také na odhalení rozdílného přístupu jednotlivých firem k těmto aktivitám v závislosti na kategorii podniku – tedy zda se jedná o mikro, malý, či střední podnik. Provedený výzkum odhalil, že pro všechny kategorie malých a středních podniků jsou nejdůležitějšími třemi stakeholder skupinami – zákazníci, zaměstnanci a konkurence. Výzkum také prokázal, že organizace marketingových a PR aktivit závisí na kategorii podniku.
Abstract (in English)
Since more than 99% of all businesses in the Czech Republic are small and medium enterprises; the eleventh chapter deal with analysis of marketing initiatives and stakeholder management of SMEs in the South Bohemian Region. This chapter focuses on the organization of marketing and PR activities of small and medium enterprises and knowledge and use of stakeholder management in the management of micro, small and medium enterprises. The performed analysis emphases not only on the description of the current state of marketing of SMEs and identification of key stakeholder groups, but it focuses on the revelation of a different approach of individual companies on these activities depending on the category of the business - that is, whether they are micro, small or medium-sized enterprise. The performed research revealed that for all categories of small and medium enterprises the most important three stakeholder groups are - customers, employees and competitors. The research also demonstrated that the organization of marketing and PR activities depends on the category of the business.
PrintDisplayed: 25/6/2024 13:17