VYSOKÁ, Jana. Motivace studentů jako nedílná součást výuky (Motivating students as an integral part of teaching). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Motivace studentů jako nedílná součást výuky
Name (in English) Motivating students as an integral part of teaching
Authors VYSOKÁ, Jana.
Edition České Budějovice, Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků, p. nestránkováno, 8 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7468-053-3
Keywords (in Czech) motivace ve výuce matematiky; zábavné úlohy; soutěživost; dotazník
Keywords in English motivation in mathematics; fun tasks; competitiveness; questionnaire
Tags KPV1, MAT_1, MAT_2, MAT_3
Links CZ.1.07/2.2.00/28.0115, plan (intention).
Changed by Changed by: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Changed: 11. 2. 2013 15:22.
Abstract
V příspěvku je shrnuto stručné zamyšlení nad rolí a významem motivace ve výuce matematiky a je provedena analýza dotazníku určeného studentům Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na toto téma. Je zde podtržen význam několika aspektů, které mohou hodnotu motivace pro studenty zesílit, jako například motivace pomocí zábavných úloh, soutěží v rámci semináře, přátelský přístup učitele ke studentům a otevřená komunikace učitele se studenty, význam pochvaly a ohodnocení samotné aktivity studentů a pomoc učitele při zdůvodnění významu a využití probíraných témat. Vyplněné dotazníky sice poukazují na zájem studentů o zpestření výuky, ale běžná realita spíše naznačuje neochotu velké části studentů připravovat se na hodiny průběžně a samostatně. Tím pak snaha učitele o jejich motivaci nepadá na úrodnou půdu, protože studenti nejsou schopni s učitelem spolupracovat a motivující aktivita zcela ztrácí smysl.
Abstract (in English)
This article is dedicated to reflection on the role of student motivation in the study of the mathematics and analysis of students' opinions on this topic.
PrintDisplayed: 14. 8. 2022 11:59