N_EXK Navazující studium exkurze

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Čejka, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jiří Čejka, Ph.D.
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_EXK/S01: St 2. 10. 8:00–18:00 D304L, Čt 3. 10. 8:00–18:00 D304L, Pá 4. 10. 8:00–18:00 D304L, J. Čejka
Předpoklady
Student si účast na kurzu hradí z vlastních zdrojů. Cena obsahuje - jízdné veřejnou dopravou (mimo MHD), ubytování v hotelovém typu pokoje, vstupy a drobné občerstvení související s návštěvou podniku. (Předpokládaná cena 1600 - 1800 Kč) Předmět je pro navazující magisterské studium Konstrukce staveb a Logistické technologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost seznámit se s konkrétními subjekty a poznat problematiku jejich fungování v praxi.
Výstupy z učení
Student zná problematiku fungování konkrétních subjektů v praxi.
Osnova
  • 1. 3 denní terénní kurz v oblasti Jihomoravského kraje 2. Moravský kras 3. Lednicko-valtický areál 4. Brno 5. Využití systémů IDS JMK
Literatura
  • NAVRÁTIL, Josef. ). Návštěvník jako rozvojový faktor navštíveného místa: Aplikovaná geografie cestovního ruchu na příkladu vody v turistických regionech Jižní Čechy a Šumava. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012. info
Organizační formy výuky
seminář
cvičení
laboratorní cvičení
exkurze - odborná
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
partnerská výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
závěrečná zpráva1010
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2626
účast na exkurzi1616
Celkem:5252
Metody hodnocení a jejich poměr
účast na exkurzi a závěrečná zpráva 100 %
Podmínky testu
Podmínkou k~absolvování předmětu je účast na exkurzi po celou dobu konání a závěrečná zpráva.
Informace učitele
V rámci tohoto předmětu se konají odborné exkurze pro studenty VŠTE. Termíny pro exkurze jsou předem dány. Nutností je 100 % účast na exkurzi.
Další komentáře
Dodatečně dopsaní studenti se domluví s vyučujícím na konkrétním termínu exkurze, který nemusí být v termínu navýšené kapacity.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021.