N_EXK Navazující studium exkurze

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Čejka, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jiří Čejka, Ph.D.
Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_EXK/S01: St 31. 10. 8:00–9:30 D304L, 9:40–11:10 D304L, 11:25–12:55 D304L, 13:05–14:35 D304L, 14:50–16:20 D304L, 16:30–18:00 D304L, Čt 1. 11. 8:00–9:30 D304L, 9:40–11:10 D304L, 11:25–12:55 D304L, 13:05–14:35 D304L, 14:50–16:20 D304L, 16:30–18:00 D304L, Pá 2. 11. 8:00–9:30 D304L, 9:40–11:10 D304L, 11:25–12:55 D304L, 13:05–14:35 D304L, 14:50–16:20 D304L, 16:30–18:00 D304L, J. Čejka
Předpoklady
Student si účast na kurzu hradí z vlastních zdrojů. Cena obsahuje - jízdné veřejnou dopravou (mimo MHD), ubytování v hotelovém typu pokoje, vstupy a drobné občerstvení související s návštěvou podniku. (Předpokládaná cena 1600 - 1800 Kč) Předmět je pro navazující magisterské studium Konstrukce staveb a Logistické technologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost seznámit se s konkrétními subjekty a poznat problematiku jejich fungování v praxi.
Výstupy z učení
Student zná problematiku fungování konkrétních subjektů v praxi.
Osnova
  • 1. 3 denní terénní kurz v oblasti Jihomorovského kraje 2. Moravský kras 3. Lednicko-valtický areál 4. Brno 5. Využití systémů IDS JMK
Literatura
  • NAVRÁTIL, Josef. ). Návštěvník jako rozvojový faktor navštíveného místa: Aplikovaná geografie cestovního ruchu na příkladu vody v turistických regionech Jižní Čechy a Šumava. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012. info
Organizační formy výuky
seminář
cvičení
laboratorní cvičení
exkurze - odborná
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
partnerská výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
závěrečná zpráva1010
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2626
účast na exkurzi1616
Celkem:5252
Metody hodnocení a jejich poměr
účast na exkurzi a závěrečná zpráva 100 %
Podmínky testu
Podmínkou k~absolvování předmětu je účast na exkurzi po celou dobu konání a závěrečná zpráva.
Informace učitele
V rámci tohoto předmětu se konají odborné exkurze pro studenty VŠTE. Termíny pro exkurze jsou předem dány.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021.