FYS_z Fyzika

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2017
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Hoffman (cvičící)
Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Dana Smetanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D.
Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FYS_z/D6: Ne 1. 10. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, 11:25–12:10 B1, Ne 12. 11. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, 11:25–12:55 B1, Ne 10. 12. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, 11:25–12:10 B1, T. Náhlík
FYS_z/P01: Po 16:30–18:00 E1, T. Náhlík
FYS_z/S01: Pá 8:00–9:30 B5, D. Smetanová
FYS_z/S03: Pá 11:25–12:55 B5, D. Smetanová
FYS_z/S04: Čt 8:00–9:30 D515, D. Smetanová
FYS_z/S05: Čt 9:40–11:10 D515, D. Smetanová
FYS_z/S06: Čt 13:05–14:35 E6, D. Smetanová
FYS_z/S07: Čt 14:50–16:20 D515, D. Smetanová
FYS_z/S08: St 14:50–16:20 B4, J. Hoffman
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 200 ) && MAX_PREZENCNICH ( 280 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 480 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/480, pouze zareg.: 0/480
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
zopakovat základní poznatky středoškolské fyziky z oblasti mechaniky, termodynamiky, akustiky a optiky;
definovat a charakterizovat základní fyzikální principy a zákony;
řešit jednoduché úlohy a diskutovat jejich výsledky
Osnova
  • 1. Soustava fyzikálních veličin a jednotek; čas a prostor 2. Kinematika hmotného bodu 3. Dynamika hmotného bodu 4. Práce, výkon, energie 5. Mechanika soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa 6. Gravitační a tíhové pole 7. Mechanické kmitání 8. Mechanické vlnění 9. Akustika 10. Hydromechanika 11. Kinetická teorie látek 12. Termodynamika 13. Optika
Literatura
    povinná literatura
  • Náhradní obsah: SVOBODA, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. Praha, Prométheus, 1996, třetí vzdání. ISBN 80-7196-116-7
    doporučená literatura
  • HALLIDAY, David et al. Fyzika. Svazek 1. 2. přeprac. vyd. Brno: VUTIUM, ©2013. xiv, 576, [38] s. v různém stránkování. Překlady vysokoškolských učebnic; sv. 4. ISBN 978-80-214-4123-1.
  • Feynman, Richard Phillips, 1918-1988. Feynmanovy přednášky z fyziky : revidované vydání s řešenými příklady. Feynman, Leighton, Sands ; [z anglického originálu ... přeložil Ivan Štoll]. 2. vyd. Praha : Fragment, 2013. 1. díl (732)
  • Mádr, Vilém. Fyzika pro bakaláře. Vilém Mádr. 1. vyd. Přerov : Vysoká škola logistiky, 2012. 116 s.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
kritické myšlení
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test13 
Příprava na přednášky13 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál26 
Příprava na závěrečný test26 
Samostatné řešení příkladů u tabule13 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi13 
Celkem:1300
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
test - průběžný 10 %
test - závěrečný 10 %
aplikace teoretických znalostí 10 %
Podmínky testu
Studenti kombinované formy mají průběžné hodnocení zahrnuto v~úvodní části závěrečné písemné zkoušky. Zkouška je celkově hodnocena 100 body.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021.