FYS_z Fyzika

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ivo Opršal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Lukáš Polanecký
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FYS_z/CCV1: Po 23. 3. 8:00–11:10 D416, Po 30. 3. 8:00–11:10 D416, T. Náhlík
FYS_z/CCV2: Ne 29. 3. 8:00–14:35 D416, T. Náhlík
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu opakovat základní poznatky středoškolské fyziky z oblasti mechaniky, termodynamiky, akustiky a optiky;
- definovat a charakterizovat základní fyzikální principy a zákony;
- řešit jednoduché úlohy a diskutovat jejich výsledky
Výstupy z učení
Absolvent předmětu umí vysvětlit základní fyzikální principy z oblasti mechaniky, termiky, termodynamiky, optiky a mechaniky tekutin. Absolvent je schopen zdravým rozumem posoudit fyzikální podstatu jevů
Osnova
  • 1. Soustava fyzikálních veličin a jednotek; čas a prostor 2. Kinematika hmotného bodu 3. Dynamika hmotného bodu 4. Práce, výkon, energie 5. Mechanika soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa 6. Gravitační a tíhové pole 7. Mechanické kmitání 8. Mechanické vlnění 9. Akustika 10. Hydromechanika 11. Kinetická teorie látek 12. Termodynamika 13. Optika
Literatura
    povinná literatura
  • Náhradní obsah: SVOBODA, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. Praha, Prométheus, 1996, třetí vzdání. ISBN 80-7196-116-7
    doporučená literatura
  • HALLIDAY, David et al. Fyzika. Svazek 1. 2. přeprac. vyd. Brno: VUTIUM, ©2013. xiv, 576, [38] s. v různém stránkování. Překlady vysokoškolských učebnic; sv. 4. ISBN 978-80-214-4123-1.
  • Feynman, Richard Phillips, 1918-1988. Feynmanovy přednášky z fyziky : revidované vydání s řešenými příklady. Feynman, Leighton, Sands ; [z anglického originálu ... přeložil Ivan Štoll]. 2. vyd. Praha : Fragment, 2013. 1. díl (732)
  • Mádr, Vilém. Fyzika pro bakaláře. Vilém Mádr. 1. vyd. Přerov : Vysoká škola logistiky, 2012. 116 s.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
kritické myšlení
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test13 
Příprava na přednášky13 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1340
Příprava na závěrečný test2678
Samostatné řešení příkladů u tabule13 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2612
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
test - průběžný 10 %
test - závěrečný 10 %
aplikace teoretických znalostí 10 %
Podmínky testu
Studenti kombinované formy mají průběžné hodnocení zahrnuto v~úvodní části závěrečné písemné zkoušky. Zkouška je celkově hodnocena 100 body.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Pokud se body pohybují na hraně, student má možnost po domluvě s vyučujícím požádat o ústní dozkoušení.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021.