ACJ_1z Anglický jazyk I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2016
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Alena Lejsková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrej Artemov, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Kraťková (cvičící)
Mgr. Vladimíra Polomisová (cvičící)
Mgr. Daniel Raušer (cvičící)
Mgr. Petr Sádlo (cvičící)
Mgr. Renata Sádlová (cvičící)
Mgr. Věra Sládková (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
Mgr. Ala Vida Vachušková (cvičící)
PhDr. Jan Gregor, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Sádlo
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_1z/D5a: Ne 2. 10. 8:00–9:30 A6, 9:40–11:10 A6, 11:25–12:55 A6, So 12. 11. 13:05–14:35 A2, 14:50–16:20 A2, 16:30–18:00 A2, So 17. 12. 14:50–16:20 A2, 16:30–18:00 A2, 18:10–19:40 A2, P. Sádlo
ACJ_1z/D5b: Ne 2. 10. 8:00–9:30 A7, 9:40–11:10 A7, 11:25–12:55 A7, So 12. 11. 13:05–14:35 A7, 14:50–16:20 A7, 16:30–18:00 A7, So 17. 12. 14:50–16:20 B3, 16:30–18:00 B3, 18:10–19:40 B3, R. Sádlová
ACJ_1z/S01: Po 14:50–16:20 E4, Út 9:40–11:10 B5, P. Sádlo
ACJ_1z/S02: Po 18:10–19:40 A4, Út 14:50–16:20 A7, P. Sádlo
ACJ_1z/S03: St 9:40–11:10 D515, St 14:50–16:20 E7, A. Lejsková
ACJ_1z/S04: Po 14:50–16:20 D516, Pá 14:50–16:20 D516, V. Polomisová
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 125 ) && MAX_PREZENCNICH ( 140 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 265 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/265, pouze zareg.: 0/265
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je sjednocení vstupní úrovně jazykových znalostí studentů minimálně na úroveň A2 + až B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Po úspěšném absolvování předmětu ACJ_1 bude student schopen rozumět frázím a běžné slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o sobě a své rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokáže pochopit smysl krátkých jasných a zpráv a hlášení. Umí číst krátké jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v každodenních materiálech, např. inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým osobním dopisům. Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet. Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předcházející zaměstnání. Umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis.
Osnova
  • 1. Situace běžného života, small talk, seznámení studentů se SERR 2. Orientace ve městě, doprava. 3. Hotel, ubytování. 4. Rodina, společnost. 5. Bydlení. 6. Nakupování a služby. 7. Zdravý životní styl, příroda. 8. Dovolená. 9. Volný čas. 10. Zdraví. 11. Móda, oblékání. 12. Životopis. 13. Struktura mezinárodní zkoušky B1, ústní pohovor.
Literatura
    povinná literatura
  • OXENDEN, Clive, Christina KOENIG LATHAM a Paul SELINGSON. English File third edition Pre-intermediate Student's Book with iTutor. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-945988-1-1.
    doporučená literatura
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students with answers. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 319 s. ISBN 9780521675437.
  • COLLYAH, Bruce. Anglicko-český a česko-anglický slovník: studijní. 1. vyd. Praha: Fin, 2012, 1391 s. ISBN 978-80-87133-08-8.
  • Cambridge preliminary English test extra: with answers. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 144 s. Cambridge books for Cambridge exams. ISBN 9780521676687
  • Cambridge English: preliminary 8 : preliminary English test : with answers : authentic examination papers : from Cambridge English : language assessment. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-67583-4.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2650
Příprava na závěrečný test2028
příprava na ústní projev66
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5220
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
ústní pohovor 30 %
kombinované studium- pouze test 100 %
Podmínky testu
Prezenční studium: Napsat závěrečný test a absolvovat ústní pohovor. Ústní pohovor se koná podle harmonogramu sestaveného vyučujícím. Závěrečný test vyžaduje znalosti jazyka na úrovni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení (ústní pohovor maximálně 30 bodů a závěrečný test max. 70 bodů. Maximální počet bodů z~obou částí je tedy 100). Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body za ústní pohovor (30 - 0): započteno 100 – 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 - 0. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů z~obou částí dohromady. Pro studenty kombinovaného studia: Závěrečný test na konci semestru. Podmínkou absolvování předmětu je minimálně 70% úspěšnost v~závěrečném testu, tj. minimálně 70 bodů ze 100. Maximální možný počet bodů je tedy 100. Celková klasifikace předmětu je tedy 100 – 70: započteno, 69,99 – 30 nezapočteno, s~možností opakovat test, 29,99 – 0 nezapočteno
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021.