S_ACJ_1 English language I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2019
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Věra Sládková (cvičící)
Mgr. Karim Sidibe (přednášející)
Mgr. Jitka Janoušková (pomocník)
Mgr. Libuše Turinská (pomocník)
Garance
Mgr. Věra Sládková
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_ACJ_1/S01: St 9:40–11:10 E4, K. Sidibe
Předpoklady
FORMA ( P )
Achieving level A2 on the CEFR is recommended.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The aim of the course is to improve the language competence of students and achieve at least the A2+ level according to CEFR. Having accomplished S_ACJ_1 course successfully, the student will be able to understand phrases and common vocabulary relating to areas of his/her immediate needs (i.e. personal information, information about the family, shopping, local geography, employment). He/she can understand the meaning of short, clear news and announcements. He/She can read short simple texts and look up specific, expected information in text encountered on everyday basis.
Výstupy z učení
He/She can understand the main points of clear standard speech on familiar matters. He/She can read short simple texts and find specific and predictable information in them. He/She can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information. He/She can connect phrases in a simple way in order to describe events and experiences. He/She can write a simple personal letter.
Osnova
  • 1.Everyday life situations, small talk, familiarising students with CEFR 2.Getting about the city, transport 3.Hotel, accommodation 4.Family, society 5.Housing 6.Shopping and services 7.Healthy lifestyle, environment 8.Holidays 9.Free time 10.Healthcare 11.Fashion,clothes 12.Biography 13. B1 exam structure, speaking exam
Literatura
    doporučená literatura
  • MURPHY, R., Essential Grammar in Use with Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 330 s. ISBN 978-1-107-48055-1
    neurčeno
  • Latham-Koenig, c., Oxenden, c., Seligson, P. English File Pre-intermediate Student’s Book. OUP: Oxford, 2012. 191 p. ISBN 978-0-19-459881-1
  • Cambridge preliminary English test extra: with answers. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 144 s. Cambridge books for Cambridge exams. ISBN 9780521676687
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test18 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál26 
Příprava na závěrečný test36 
active involvement in the course activities24 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1560
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
ústní pohovor 30 %
závěrečný test 70 %
Podmínky testu
Grading of the course for full-time students: Final Test 70% (0 – 70 points) and dialogue 30% (0-30). The final test requires A2+ level of the Common European Framework of Reference for Languages. Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points (from both parts together): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of student attendance at ITB). Full-time students are obliged to attend 70 % of the lessons.
Další komentáře
Erasmus.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, léto 2020.