S_ACJ_1 English language I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2019
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniel Raušer (cvičící)
Mgr. Jana Vlasáková (cvičící)
Garance
Mgr. Daniel Raušer
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_ACJ_1/S01: St 9:40–11:10 N107, D. Raušer, J. Vlasáková
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Recommended level A2+.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The aim of the course is to improve the language competence of students and achieve at least the B1- level according to CEFR. After successful accomplishing S -ACJ_1 course, the student will be able to understand phases and common vocabulary relating to areas of his/her immediate needs (i.e. personal information, information about the family, shopping, local geography, employment). He/she can understand the meaning of short, clear news and announcements. He/She can read short simple texts and look up specific, expected information in text encountered on everyday basis.
Výstupy z učení
Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v každodenním životě. Umí číst krátké texty a vyhledat v nich konkrétní předvídatelné informace. Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací. Umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal své zážitky. Umí napsat jednoduchý dopis.
Osnova
  • 1.Everyday life situations, small talk, familiarising students with CEFR 2.Getting about the city, transport 3.Hotel, accommodation 4.Family, society 5.Housing 6.Shopping and services 7.Healthy lifestyle, environment 8.Holidays 9.Free time 10.Healthcare 11.Fashion,clothes 12.Biography 13. B1 exam structure, speaking exam
Literatura
    povinná literatura
  • OXENDEN, Clive, Christina LATHAM-KOENIG a Paul SELIGSON. New English file: pre-intermediate student's book. 1. edit. Oxford: Oxford University Press, 2005, 159 s. ISBN 0194384330.
    doporučená literatura
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students with answers. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 319 s. ISBN 9780521675437.
  • Cambridge preliminary English test extra: with answers. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 144 s. Cambridge books for Cambridge exams. ISBN 9780521676687
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test30 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál13 
Příprava na závěrečný test35 
Příprava na ústní pohovor26 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1560
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
test - závěrečný 70 %
Podmínky testu
Grading: Final Test 70% (0 – 70 points) and speaking exam 30% (0-30). The final test requires B1- level of the Common European Framework of Reference for Languages. Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points (from both parts together).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of student attendance at ITB). Full-time students are obliged to attend 70 % of the lessons.
Další komentáře
Erasmus.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, léto 2020.