S_ACJ_1 English language I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2017
Rozsah
0/2/0. Lecture 0/Seminar 90 min. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jindřiška Kraťková (přednášející)
PhDr. Jan Gregor, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Raušer (cvičící)
Mgr. Karim Sidibe (cvičící)
Mgr. Věra Sládková (cvičící)
Bc. Lucie Švehlová (pomocník)
Garance
Mgr. Věra Sládková
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_ACJ_1/S01: Út 13:05–14:35 D516, K. Sidibe
Předpoklady
FORMA ( P )
Recommended level A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The aim of the course is to improve the language competence of students and achieve at least the A2+, B1 level according to CEFR. After successful accomplishing ACJ_1 course, the student will be able to understand phases and common vocabulary relating to areas of his/her immediate needs (i.e. personal information, information about the family, shopping, local geography, employment). He/she can understand the meaning of short, clear news and announcements. He/She can read short simple texts and look up specific, expected information in text encountered on everyday basis.
Osnova
  • 1.Everyday life situations, small talk, familiarising students with CEFR 2.Getting about the city, transport 3.Hotel, accommodation 4.Family, society 5.Housing 6.Shopping and services 7.Healthy lifestyle, environment 8.Holidays 9.Free time 10.Healthcare 11.Fashion,clothes 12.Biography 13. B1 exam structure, speaking exam
Literatura
    povinná literatura
  • OXENDEN, Clive, Christina LATHAM-KOENIG a Paul SELIGSON. New English file: pre-intermediate student's book. 1. edit. Oxford: Oxford University Press, 2005, 159 s. ISBN 0194384330.
    doporučená literatura
  • Cambridge preliminary English test extra: with answers. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 144 s. Cambridge books for Cambridge exams. ISBN 9780521676687
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students with answers. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 319 s. ISBN 9780521675437.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test30 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál36 
Příprava na závěrečný test36 
seminar work28 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1560
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
ústní pohovor 30 %
kombinované studium- pouze test 100 %
Podmínky testu
Grading of the course for full-time students: Final Test 70% (0 – 70 points) and dialogue 30% (0-30). The final test requires B1 level of the Common European Framework of Reference for Languages. Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points (from both parts together). Part-time students: Final Test: maximum 100% (0-100 points) Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points (70%).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of student attendance at ITB). Full-time students are obliged to attend 70 % of the lessons.
Další komentáře
Erasmus.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.