S_ACJ_2 English Language II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2018
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vladimíra Polomisová (cvičící)
Mgr. Petr Sádlo (cvičící)
Mgr. Karim Sidibe (cvičící)
Mgr. Věra Sládková (cvičící)
Bc. Lucie Švehlová (pomocník)
Mgr. Libuše Turinská (pomocník)
Garance
Mgr. Věra Sládková
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
S_ACJ_2/S01: Út 8:00–9:30 A4, K. Sidibe
Předpoklady
FORMA ( P )
recommended meeting the requirements of S_ACJ_1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The course objective is to deepen students´ language knowledge to the B1 level of the Common European Framework of Reference for Languages. After successful completion of the course, students are able to: understand the main message of clear, standard input information concerning common topics (school, work, free time, etc.), to maintain most communication situations that can happen while travelling in English-speaking countries,write a short, simple coherent text on a familiar topic or topics of his/her interest,describe his/her experience, dreams and targets, express his/her opinions, talk about plans. The student´s oral (or written) communication can contain some stylistical, lexical or grammar inaccuracies, which do not hinder the understanding. The aim is a further and gradual development of communication skills. The student is trained to gradually achieve the level of B1 in accordance with the CEFR. The emphasis is put on the dialogical skills development and reading comprehension.
Výstupy z učení
Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech. Rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k práci. Dokáže se bez přípravy zapojit do rozhovoru o tématech, která jsou mu známá, nebo která se týkají každodenního života. Umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce. Umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají.
Osnova
 • 1. Parties, the infinitive, word stress 2. Gerund, hobbies, free time 3. In a department store, modal verbs (have to, don't have to, must, mustn't), A formal letter 4.Conditionals - first conditional, confusing verbs, vowels 5. Conditionals - second conditional, animals, stress and rhythm 6. Decisions, may, might (possibility), should, shouldn't, word formation 7. Fears and phobias, present perfect + for, since 8. Used to 9. Present perfect x past simple 10. Passive 11. Describing a building, some/any/no + compounds, etc. 12. Phrasal verbs, so/neither + auxiliaries, health and healthy lifestyle 13. Past perfect • Verbs • Reported Speech • Word order in sentences • Revision of tenses (Lekce 5. - 9.)
Literatura
  povinná literatura
 • Oxenden, c., Latham-Koenig, c., Selingson, P. New english File Pre-intermediate Student’s Book. OUP: Oxford, 2007. 167 p. ISBN 978-0-19-4519090.
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond, 1946-. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English with answers. Raymond Murphy. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. x, 379 s.Obsahuje rejstřík. ISBN 0-521-53
  neurčeno
 • BLOOM, B., SMIDOWICZ, V., City&Guilds International English for Speakers of Other Languages 3 Achiever Student's Book, 2005, 168 s., ISBN: 9780851931630
 • MURPHY, R., Essential Grammar in Use. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 319 s. ISBN 978-0-521-67543-7
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2860
Příprava na závěrečný test4050
krátký ústní projev10 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5220
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
závěrečný test 70 %
ústní pohovor 30 %
kombinované studium - pouze písemný test 100 %
Podmínky testu
Grading of the course for full-time students: Final Test 70% (0 – 70 points) and dialogue 30% (0-30). The final test requires B1 level of the Common European Framework of Reference for Languages. Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points (from both parts together). Part-time students: Final Test: maximum 100% (0-100 points) Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points (70%). The final test includes the questions within the range of the level B1 (not only based on the textbook)
Informace učitele
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of student attendance at ITB). Full-time students are obliged to attend 70 % of the lessons.
Další komentáře
Erasmus.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2018/S_ACJ_2