N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví

Institute of Technology and Business in České Budějovice
winter 2016
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Jan Plachý, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.
Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_DSZ/K1: Sat 8. 10. 13:05–14:35 A4, 14:50–16:20 A4, 16:30–18:00 A4, 18:10–19:40 A4, Sat 26. 11. 9:40–11:10 A4, 11:25–12:55 A4, 13:05–14:35 A4, 14:50–16:20 A4, J. Plachý, J. Žák
Prerequisites (in Czech)
FORMA ( K )
ukončené bakalářské studium v oboru stavebnictví
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/70, only registered: 0/70
Course objectives supported by learning outcomes (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními destruktivními i nedestruktivními zkušebními metodami, termodiagnostikou a metodami akustických měření. Seznámí se i se základy řízení jakosti ve stavební výrobě, spolehlivostí a životností konstrukcí i související legislativou. Absolvent předmětu bude schopen vybrat a použít optimální zkušební metodu pro danou konstrukci a orientovat se ve stavebních normách týkajících se diagnostiky a zkušebnictví.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Stavebně technický průzkum 2. Přehled a popis diagnostických metod ve stavebnictví 3. Radiační diagnostické metody 4. Akustická měření a termodiagnostika 5. Diagnostika ocelových a dřevěných konstrukcí 6. Kontrola těsnosti hydroizolace 7. Legislativa, metrologie 8. Diagnostika betonových a zděných konstrukcí 9. Diagnostika občanských staveb 10. Diagnostika průmyslových staveb 11. Diagnostika dopravních staveb 12. Řízení jakosti ve stavební výrobě 13. Spolehlivost a životnost konstrukcí
Forms of Teaching
Teaching Block - lecture
Teaching Block - seminar
Teaching Block - consultation
Teaching Methods
Frontal Teaching
Group Teaching - Cooperation
Project Teaching
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
Preparation for Lectures 8
Preparation for the Final Test 40
Attendance on Lectures 8
Total:056
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms winter 2017, winter 2018, summer 2019, winter 2019, winter 2020.
  • Enrolment Statistics (winter 2016, recent)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/winter2016/N_DSZ