N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2016
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Plachý, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DSZ/K1: So 8. 10. 13:05–14:35 A4, 14:50–16:20 A4, 16:30–18:00 A4, 18:10–19:40 A4, So 26. 11. 9:40–11:10 A4, 11:25–12:55 A4, 13:05–14:35 A4, 14:50–16:20 A4, J. Plachý, J. Žák
Předpoklady
FORMA ( K )
ukončené bakalářské studium v oboru stavebnictví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními destruktivními i nedestruktivními zkušebními metodami, termodiagnostikou a metodami akustických měření. Seznámí se i se základy řízení jakosti ve stavební výrobě, spolehlivostí a životností konstrukcí i související legislativou. Absolvent předmětu bude schopen vybrat a použít optimální zkušební metodu pro danou konstrukci a orientovat se ve stavebních normách týkajících se diagnostiky a zkušebnictví.
Osnova
  • 1. Stavebně technický průzkum 2. Přehled a popis diagnostických metod ve stavebnictví 3. Radiační diagnostické metody 4. Akustická měření a termodiagnostika 5. Diagnostika ocelových a dřevěných konstrukcí 6. Kontrola těsnosti hydroizolace 7. Legislativa, metrologie 8. Diagnostika betonových a zděných konstrukcí 9. Diagnostika občanských staveb 10. Diagnostika průmyslových staveb 11. Diagnostika dopravních staveb 12. Řízení jakosti ve stavební výrobě 13. Spolehlivost a životnost konstrukcí
Organizační formy výuky
bloková výuka - přednáška
bloková výuka - seminář
bloková výuka - konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky 8
Příprava na závěrečný test 40
Účast na přednáškách 8
Celkem:056
Podmínky testu
Termín odevzdání: Viz pokyny v~IS. Celková klasifikace předmětu: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 – 0
Informace učitele
Povinná literatura: PEŠTA, J., TESAŘ, D., ZWIENER, V. Diagnostika staveb. Praha: DEK, 2014. ISBN 978-80-87215-15-9 SCHMIDT P. a kol.: Základy zkušebnictví. Brno: CERM, 2004. ISBN 80-214-2584-9 HOLICKÝ, M. Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí : projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0005 Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí. Praha : ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03790-4 (http://www.konstrukce.cvut.cz/prirucka-pro-navrhovani) Doporučená literatura: WITZANY, J. a kol. Poruchy, degradace a rekonstrukce. Praha: ČVUT, 2010. ISBN: 978-80-01-04488-9 EMMONS, P., H. a B. W. Emmons: Concrete Repair and Maintenance Illustrated: Problem Analysis; Repair Strategy; Techniques, January 2002, ISBN: 978-0-87629-286-0 GRANTHAM, M.: Concrete repair : a practical guide, Abingdon, Oxon. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2011. ISBN: 978-0-41544-734-8
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020.