N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví

Institute of Technology and Business in České Budějovice
winter 2017
Extent and Intensity
2/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.
Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_DSZ/K2: Sat 30. 9. 14:50–16:20 D415, 16:30–18:00 D415, Sun 1. 10. 9:40–11:10 D415, 11:25–12:55 D415, 13:05–14:35 D415, Sat 11. 11. 9:40–11:10 D415, 11:25–12:55 D415, 13:05–14:35 D415, J. Žák
N_DSZ/P01: each odd Wednesday 13:05–14:35 B5, each odd Wednesday 14:50–16:20 B5, J. Žák
N_DSZ/S01: each odd Wednesday 16:30–18:00 B5, each odd Wednesday 18:10–19:40 B5, J. Žák
Prerequisites (in Czech)
MAX_KOMBINOVANYCH ( 40 ) && MAX_PREZENCNICH ( 28 )
ukončené bakalářské studium v oboru stavebnictví
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 68 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/68, only registered: 0/68
Course objectives supported by learning outcomes
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními destruktivními i nedestruktivními zkušebními metodami, termodiagnostikou a metodami akustických měření. Seznámí se i se základy řízení jakosti ve stavební výrobě, spolehlivostí a životností konstrukcí i související legislativou. Absolvent předmětu bude schopen vybrat a použít optimální zkušební metodu pro danou konstrukci a orientovat se ve stavebních normách týkajících se diagnostiky a zkušebnictví.
Syllabus
  • 1. Stavebně technický průzkum 2. Přehled a popis diagnostických metod ve stavebnictví 3. Radiační diagnostické metody 4. Akustická měření a termodiagnostika 5. Diagnostika ocelových a dřevěných konstrukcí 6. Kontrola těsnosti hydroizolace 7. Legislativa, metrologie 8. Diagnostika betonových a zděných konstrukcí 9. Diagnostika občanských staveb 10. Diagnostika průmyslových staveb 11. Diagnostika dopravních staveb 12. Řízení jakosti ve stavební výrobě 13. Spolehlivost a životnost konstrukcí
Literature
    required literature
  • PEŠTA, J., TESAŘ, D., ZWIENER, V. Diagnostika staveb. Praha: DEK, 2014. ISBN 978-80-87215-15-9 SCHMIDT P. a kol.: Základy zkušebnictví. Brno: CERM, 2004. ISBN 80-214-2584-9 HOLICKÝ, M. Příručka pro hodnocení existujících konstrukcí : projekt CZ.04.3.07/4
Forms of Teaching
Teaching Block - lecture
Teaching Block - seminar
Teaching Block - consultation
Teaching Methods
Frontal Teaching
Group Teaching - Cooperation
Project Teaching
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
Preparation for Lectures 8
Preparation for the Final Test 40
Attendance on Lectures 8
Total:056
Assessment Methods and Assesment Rate
Project – semestral 100 %
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms winter 2016, winter 2018, summer 2019, winter 2019, winter 2020.
  • Enrolment Statistics (winter 2017, recent)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/winter2017/N_DSZ