N_ATE_1 Ateliér I.

Institute of Technology and Business in České Budějovice
winter 2016
Extent and Intensity
0/4/0. 7 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. arch. Filip Landa (seminar tutor)
Ing. Karolína Škrlantová (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_ATE_1/K2: Sun 16. 10. 14:50–16:20 A6, 16:30–18:00 A6, Sun 13. 11. 13:05–14:35 A6, 14:50–16:20 A6, 16:30–18:00 A6, Sun 27. 11. 9:40–11:10 A6, 11:25–12:55 A6, K. Škrlantová
N_ATE_1/S01: each even Monday 8:00–9:30 D315, each even Monday 9:40–11:10 D315, each even Tuesday 16:30–18:00 D316, each even Tuesday 18:10–19:40 D316, F. Landa
N_ATE_1/S02: each even Monday 11:25–12:55 D315, each even Monday 13:05–14:35 D315, each even Tuesday 8:00–9:30 D316, each even Tuesday 9:40–11:10 D316, F. Landa
Prerequisites
MAX_KOMBINOVANYCH ( 60 ) && MAX_PREZENCNICH ( 56 )
Completion of a bachelor degree in the field of building construction and related fields.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 116 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/116, only registered: 0/116
Course objectives supported by learning outcomes
The student gets a comprehensive view on the architectural design of the building based on acquired knowledge. Students will acquire basic skills of the architectural design of buildings, respecting the corresponding typological principles and the basic principles of design of building structures. Students will understand the methods of design of buildings. Students will acquire skills to solve structural and technical problems within the range of solutions for the construction permit.
Syllabus
 • 1. The principles of architectural composition and architectural design, principles of landscape and urban design, interaction ties of the building and environment
 • 2. Assessment and selection of architectural concept, survey and preparation of project documentation, architectural studies ordered the building - concept
 • 3. Architectural study of the building - situation, floor plans
 • 4. Architectural study of the building - sections, elevations
 • 5. Architectural study of the building - accompanying report, presentation of projects
 • 6. Project documentation for building permit – floor plans and cross-sections
 • 7. Project documentation for building permit – technical views, 3D visualization
 • 8. Project documentation for building permit – concept of technical equipment of buildings
 • 9. Project documentation for building permit – concept of static solutionsof the building
 • 10. Project documentation for building permit – construction details
 • 11. Project documentation for building permit – foundations, excavations and roof
 • 12. Project documentation for building permit – foundations, excavations and roof
 • 13. Project documentation for building permit – fire protection
Literature
  required literature
 • ČSN 73 41 30:2010. Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebmictví, 2010
 • Stavební zákon 183/2006 Sb. (14. 3. 2006) - O územním plánování a stavebním řádu. Stavební zákon
 • ČSN 73 0532: 2010. Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebmictví, 2010
 • ČSN 01 3420:2004. Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části. Český normalizační institut. 2004-08-01.
 • ČSN 73 43 01: 2004. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut. 2004-07-01. Třídící znak 734301.
 • NOVOTNÝ, J. , 2007. Cvičení z pozemního stavitelství, konstrukční cvičení. Praha: Sobotáles. ISBN 978-80-86817-23-1
 • ČSN 73 0540-2 . 2011.Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.2011-11-01. Třídící znak 730540.
 • REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK, Tomáš PETŘÍČEK, Tomáš APELTAUER, Jan PLACHÝ, Radim SMOLKA and Lukáš ŽIŽKA. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání. (Building Guide: The most important of standards, regulations and laws, 2nd, updated edition.). 2., aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 248 pp. stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. info
 • NEUFERT, Ernst and Peter NEUFERT. Navrhování staveb : zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebník. 2. české vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2. info
Forms of Teaching
Seminar
Tutorial
Consultation
Teaching Methods
Project Teaching
Individual Work– Individual or Individualized Activity
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
Preparation for Seminars, Exercises, Tutorial130168
Attendance on Seminars/Exercises/Tutorial/Excursion5214
Total:182182
Assessment Methods and Assesment Rate
Presentation 10 %
Project – individual 80 %
Consultation 10 %
Language of instruction
Czech
Teacher's information
https://is.vstecb.cz/auth/el/5610/zima2015/N_ATE_1/index.qwarp
The course is also listed under the following terms winter 2015, winter 2017, winter 2018, winter 2019, winter 2020.
 • Enrolment Statistics (winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/winter2016/N_ATE_1