N_ATE_1 Ateliér I.

Institute of Technology and Business in České Budějovice
winter 2015
Extent and Intensity
0/4. 7 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. arch. Filip Landa (seminar tutor)
Ing. Blanka Pelánková (seminar tutor)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (seminar tutor)
Ing. Karolína Škrlantová (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. arch. Filip Landa
Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_ATE_1/K1: Sun 25. 10. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, 13:05–14:35 A2, Sat 5. 12. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, K. Škrlantová
Prerequisites (in Czech)
MAX_KOMBINOVANYCH ( 35 ) && MAX_PREZENCNICH ( 35 )
Absolvování bakalářského stupně v oboru pozemní stavitelství a příbuzných oborech.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/70, only registered: 0/70
Course objectives supported by learning outcomes (in Czech)
Na základě získaných vědomostí získá student komplexní pohled na architektonické řešení zadané budovy. Získá základní dovednosti o architektonickém projektování budov, respektování odpovídajících typologických zásad a základních principech navrhování stavebních konstrukcí budov. Student pochopí metody projektování stavby, získá schopnosti řešit konstrukční a technické problémy v rozsahu řešení pro stavební povolení.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Principy architektonické kompozice a architektonického navrhování, zásady tvorby krajiny a urbanismu, interakční vazby budovy a prostředí,
 • 2. Posouzení a výběr architektonického konceptu budovy, průzkum a příprava projektové dokumentace, architektonická studie zadané budovy - koncepce
 • 3. Architektonická studie zadané budovy - situace, půdorysy
 • 4. Architektonická studie zadané budovy - řezy, pohledy
 • 5. Architektonická studie zadané budovy - průvodní zpráva, prezentace projektů
 • 6. Zpracování projektu zadané budovy DSP – půdorysy, řezy
 • 7. Zpracování projektu zadané budovy DSP – pohledy, vizualizace ve 3D
 • 8. Zpracování specializované části projektu – generel TZB – koncepce
 • 9. Zpracování specializované části projektu – statika
 • 10. Zpracování projektu zadané budovy DSP – konstrukční detaily
 • 11. Zpracování projektu zadané budovy DSP – výkresy základů, výkopů, střechy
 • 12. Zpracování specializované části projektu – TZB
 • 13. Zpracování specializované části projektu – požární bezpečnost
 • Povinná literatura:
 • NEUFERT, E., NEUFERT, P., KISTER, J.: Architects' Data. 4th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. xiii, 593 s. ISBN 978-1-4051-9253-8.
 • NOVÁK, A., VALENTA, P.: Dům a krajina. Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, 2014, 145 s. ISBN 978-80-7494-060-6.
 • Doporučená literatura:
 • NEUMANN, D. a kol.: Stavební konstrukce I.,Bratislava: Jaga group, 2005. ISBN 80-8076-025-X
 • NEUMANN, D. a kol.: Stavební konstrukce II., Bratislava: Jaga group, 2006. ISBN 80-8076-041-1
 • PROKOPOVÁ, H. a kol.: Byt, který se vám přizpůsobí. Ergonomie, zdraví, pohodlí, design, Brno: ERA group, 2007. ISBN 978-80-7366-106-9
 • ŘEZNÍČKOVÁ, A., MAŇÁK, H.: Materiály a technické vybavení současného interiéru, Bratislava: Jaga group, 2002. ISBN 80-88905-67-2
 • DAHLSVEEN, T., PETRÁŠ, D., HIRŠ, J.: Energetický audit budov. Bratislava: Jaga, 2003. ISBN 80-88905-86-9
 • NOVOTNÝ, J.: Cvičení z pozemního stavitelství, konstrukční cvičení. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-23-1
 • ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části. Praha: Český normalizační institut, 2004. Třídící znak 013420.
 • ČSN 73 4301: Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2004. Třídící znak 734301.
Forms of Teaching
Seminar
Tutorial
Consultation
Teaching Methods
Project Teaching
Partner Teaching
Individual Work– Individual or Individualized Activity
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
Preparation for Seminars, Exercises, Tutorial130168
Attendance on Seminars/Exercises/Tutorial/Excursion5214
Total:182182
Assessment Methods and Assesment Rate
zpracování projektu vybraného objektu (in Czech) 60 %
architektonická studie generelu řešeného území včetně prezentace (in Czech) 40 %
Language of instruction
Czech
Teacher's information
https://is.vstecb.cz/auth/el/5610/zima2015/N_ATE_1/index.qwarp
The course is also listed under the following terms winter 2016, winter 2017, winter 2018, winter 2019, winter 2020.
 • Enrolment Statistics (winter 2015, recent)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/winter2015/N_ATE_1