N_ATE_1 Ateliér I.

Institute of Technology and Business in České Budějovice
winter 2018
Extent and Intensity
0/4/0. 7 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Aleš Kaňkovský (seminar tutor)
Ing. Michal Kraus, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_ATE_1/K4a: Sat 20. 10. 13:05–14:35 D416, 14:50–16:20 D416, Sat 10. 11. 13:05–14:35 D416, 14:50–16:20 D416, 16:30–18:00 D416, Sat 8. 12. 13:05–14:35 D416, 14:50–16:20 D416, M. Kraus
N_ATE_1/K4b: Sun 21. 10. 8:00–9:30 D416, 9:40–11:10 D416, Sun 11. 11. 13:05–14:35 D416, 14:50–16:20 D416, 16:30–18:00 D416, Sat 8. 12. 16:30–18:00 D416, 18:10–19:40 D416, A. Kaňkovský
N_ATE_1/S01: each even Thursday 9:40–11:10 A1, each even Thursday 11:25–12:55 A1, each even Thursday 13:05–14:35 A1, each even Thursday 14:50–16:20 A1, M. Kraus
Prerequisites
Completion of a bachelor degree in the field of building construction and related fields.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives supported by learning outcomes
The student gets a comprehensive view on the architectural design of the building based on acquired knowledge. Students will acquire basic skills of the architectural design of buildings, respecting the corresponding typological principles and the basic principles of design of building structures. Students will understand the methods of design of buildings. Students will acquire skills to solve structural and technical problems within the range of solutions for the construction permit.
Learning outcomes
The student is able to:
- to design an architectural solution of the building type;
- propose structural and technical solutions;
- prepare the project documentation according to the valid regulations.
Syllabus
 • 1. The principles of architectural composition and architectural design, principles of landscape and urban design, interaction ties of the building and environment
 • 2. Assessment and selection of architectural concept, survey and preparation of project documentation, architectural studies ordered the building - concept
 • 3. Architectural study of the building - situation, floor plans
 • 4. Architectural study of the building - sections, elevations
 • 5. Architectural study of the building - accompanying report, presentation of projects
 • 6. Project documentation for building permit – floor plans and cross-sections
 • 7. Project documentation for building permit – technical views, 3D visualization
 • 8. Project documentation for building permit – concept of technical equipment of buildings
 • 9. Project documentation for building permit – concept of static solutionsof the building
 • 10. Project documentation for building permit – construction details
 • 11. Project documentation for building permit – foundations, excavations and roof
 • 12. Project documentation for building permit – foundations, excavations and roof
 • 13. Project documentation for building permit – fire protection
Literature
  required literature
 • ČSN 73 43 01: 2004. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut. 2004-07-01. Třídící znak 734301.
 • ČSN 73 0532: 2010. Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebmictví, 2010
 • ČSN 01 3420:2004. Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části. Český normalizační institut. 2004-08-01.
 • ČSN 73 41 30:2010. Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebmictví, 2010
 • ČSN 73 0540-2 . 2011.Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.2011-11-01. Třídící znak 730540.
 • NOVOTNÝ, J. , 2007. Cvičení z pozemního stavitelství, konstrukční cvičení. Praha: Sobotáles. ISBN 978-80-86817-23-1
 • Stavební zákon 183/2006 Sb. (14. 3. 2006) - O územním plánování a stavebním řádu. Stavební zákon
 • REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK, Tomáš PETŘÍČEK, Tomáš APELTAUER, Jan PLACHÝ, Radim SMOLKA and Lukáš ŽIŽKA. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání. (Building Guide: The most important of standards, regulations and laws, 2nd, updated edition.). 2., aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 248 pp. stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. info
 • NEUFERT, Ernst and Peter NEUFERT. Navrhování staveb : zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebník. 2. české vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2. info
Forms of Teaching
Seminar
Tutorial
Consultation
Teaching Methods
Project Teaching
Individual Work– Individual or Individualized Activity
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
Preparation for Seminars, Exercises, Tutorial130168
Attendance on Seminars/Exercises/Tutorial/Excursion5214
Total:182182
Assessment Methods and Assesment Rate
Presentation 10 %
Project – individual 80 %
Consultation 10 %
Exam conditions
The submitted semester project is a prerequisite for the successful completion of the subject. The maximum number of points per semester project is 80. Individual drawings and project studies will be consulted and approved by the studio manager (teacher). The semester project will be developed at the required graphical level. The complexity of a project (building permits project) can be evaluated by a maximum of 15 points, the graphics level of the drawings and the level of the text part up to 10 points and the quality of the project content up to 55 points. For further requirements, see instruction in the tutorial (the student receives the first week of instruction). In the mid-term evaluation, the student can get up to 10 points for the presentation and inventive approach, plus up to 10 points for the active consultation of the project. The total sum of points is 100.
 • Evaluation of the subject:
 • 100-70 points = passed
 • 69-0 points = un-passed
 • Language of instruction
  Czech
  The course is also listed under the following terms winter 2015, winter 2016, winter 2017, winter 2019, winter 2020.
  • Enrolment Statistics (winter 2018, recent)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/winter2018/N_ATE_1