N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika

Institute of Technology and Business in České Budějovice
winter 2015
Extent and Intensity
2/1. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. (seminar tutor)
Markéta Pechová, DiS. (seminar tutor)
RNDr. Dana Smetanová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_AMF/K1: Sun 11. 10. 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, 13:05–14:35 A2, Sun 8. 11. 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, 13:05–14:35 A2, Sun 6. 12. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, R. Novotný
Prerequisites (in Czech)
MAX_KOMBINOVANYCH ( 35 ) && MAX_PREZENCNICH ( 35 )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/70, only registered: 0/70
Course objectives supported by learning outcomes (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty oboru s matematickými modely mechanických jevů a dále poskytnout studentům matematický aparát, který v ostatních předmětech používají.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Komplexní čísla
 • 2. Numerická řešení soustav lineárních rovnic
 • 3. Numerická řešení soustav lineárních rovnic
 • 4. Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic
 • 5. Metody řešení systémů nelineárních rovnic
 • 6. Interpolace funkcemi
 • 7. Newtonova a Lagrangeova interpolace
 • 8. Metoda nejmenších čtverců
 • 9. Metody numerického integrování
 • 10. Variační metody
 • 11. - 13. Základní mechanické úlohy (ustálené tepelné pole, průhyb membrány, kmitání struny, rovnice vedení tepla)
Literature
  required literature
 • REKTORYS, Karel. Přehled užité matematiky. 7. vydání. Praha: Prometheus, 2000. 874 pp. ISBN 80-7196-181-7. info
 • REKTORYS, Karel. Přehled užité matematiky. I. 7. vyd. Praha, 2000. 720 pp. Prometheus. ISBN 80-7196-180-9. info
  recommended literature
 • ZINDULKA, Ondřej. Matematika 3. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2007. 155 pp. ISBN 978-80-01-03678-5. info
 • REKTORYS, Karel. Variační metody v inženýrských problémech matematické fyziky. 6. vyd. Praha: Academia, 1999. 602 pp. ISBN 80-200-0714-8. info
 • REKTORYS, Karel. Matematika 43: obyčejné a parciální diferenciální rovnice s okrajovými podmínkami. 3. vyd. Praha: ČVUT, 1997. 93 pp. ISBN 80-01-01611-0. info
Forms of Teaching
Lecture
Seminar
Tutorial
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
Preparation for Lectures10 
Preparation for Seminars, Exercises, Tutorial4073
Preparation for the Final Test4040
Závěrečný test (in Czech)11
Attendance on Lectures26 
Attendance on Seminars/Exercises/Tutorial/Excursion1316
Total:130130
Assessment Methods and Assesment Rate
Test – final 100 %
Exam conditions
A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms winter 2016, winter 2017, summer 2018, winter 2018, summer 2019, winter 2019, summer 2020, winter 2020.
 • Enrolment Statistics (winter 2015, recent)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/winter2015/N_AMF