Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Project Solution in Designing Communications and Routes for Fieldwork. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 223-226. ISSN 0469-6255.

  2015

  1. PETRÁŠKOVÁ, Blanka a Dana SMETANOVÁ. Cad systémy a jejich využití v praxi očima studentů VŠ. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 316-319. ISSN 1805-8949.
  2. VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 385-391. ISSN 1805-8949.
  3. SMETANOVÁ, Dana a Milan VACKA. Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 3, s. 40-43. ISSN 1214-9187.
  4. PETRÁŠKOVÁ, Blanka, Dana SMETANOVÁ a Jana VYSOKÁ. Výuka cad systémů dle názorů vysokoškolských studentů. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, č. 4, s. 15-25. ISSN 1804-3682.

  2014

  1. VACKA, Milan. Deskriptivní geometrie : Mongeova projekce, kosoúhlé promítání a pravoúhlá axonometrie : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, 70 s. ISBN 978-80-7468-064-9.
  2. ŠÍMA, František. Profil absolventa VŠ z hlediska jeho uplatnění na trhu práce. In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, s. 150-158. ISBN 978-80-7468-063-2.
  3. PETRÁŠKOVÁ, Blanka, Dana SMETANOVÁ a Jana VYSOKÁ. Výuka CAD systémů dle studentů SPŠ stavební. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 91-96. ISBN 978-80-87952-03-0.

  2013

  1. ŠÍMA, František. Porovnání zátěže studentů VŠTE v Českých Budějovicích v předmětu Deskriptivní geometrie. In Dva dny s didaktikou matematiky 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 90-99. ISBN 978-80-86843-44-5.

  2012

  1. PETRÁŠKOVÁ, Blanka a Karel ANTOŠ. Sravnitel’naja ekonomičeskaja ocenka projektov energosbereženija "Semejnogo doma". Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2012, Neuveden, č. 2, s. 59-65. ISSN 2073-5537.
  2. PETRÁŠKOVÁ, Blanka. Záhada krovu Štramberské Trúby. Materiály pro stavbu. Praha: Business Media CZ, s. r. o., 2012, 8/2012, s. 24-25. ISSN 1213-0311.
  3. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie. In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7468-053-3.

  2011

  1. GALKO, Radim. CAD systémy I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 66 s. ISBN 978-80-87278-63-5.

  2010

  1. ŠÍMA, František. Deskriptivní geometrie : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, 71 s. ISBN 978-80-87278-49-9.
  2. VACKA, Milan. Kreslení obrázků v deskriptivní geometrii. In Sborník příspěvků 4. konference. České Budějovice: Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2010, s. 248-251. ISBN 978-80-7394-186-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2024 13:14