VACKA, Milan. Kreslení obrázků v deskriptivní geometrii. In Sborník příspěvků 4. konference. České Budějovice: Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2010. s. 248-251. ISBN 978-80-7394-186-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kreslení obrázků v deskriptivní geometrii
Název česky Kreslení obrázků v deskriptivní geometrii
Název anglicky Drawing Pictures in Descriptive Geometry
Autoři VACKA, Milan.
Vydání České Budějovice, Sborník příspěvků 4. konference, od s. 248-251, 4 s. 2010.
Nakladatel Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7394-186-4
Klíčová slova anglicky Monge`s projection; obligue projection; rectangular axonometric projection; central projection
Štítky KPV2
Změnil Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 13:39.
Anotace
Pro výuku a s ní spojeného psaní skript základních úloh deskriptivní geometrie byl zvolen souběžný výklad Mongeovy projekce, kosoúhlého promítání a pravoúhlé axonometrie. Ke tvorbě obrázků byl použit software AutoCAD. Jeho nevýhodou, která vyplývá z toho, že byl vytvářen pro jiné účely než pro deskriptivní geometrii, je časté odmazávání přebytečných čar. Postup práce ukázán na několika příkladech.
Anotace anglicky
For learning, and writing the lecture notes of basic problems of descriptive geometry, there were chosen parallel interpretations of Monge`s projection, obligue projection and rectangular axonometric projection. There was used AutoCAD to create images. Its disadvantage, which arises from the fact that it was created for other purposes than for descriptive geometry, is a frequent deletion of redundant lines. The procedure is shown on several examples.
VytisknoutZobrazeno: 2. 10. 2023 14:19