Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Project Solution in Designing Communications and Routes for Fieldwork. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 223-226. ISSN 0469-6255.
  Název česky: Projektové řešení terénních prací při navrhování komunikací a cest
  RIV/75081431:_____/16:00000707 Článek v odborném periodiku. Obecná matematika. angličtina. Chorvatsko.
  Vacka, Milan (203 Česká republika, domácí) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: excavation; embarkments; communication

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 23. 8. 2016 09:30.
 2. 2015

 3. PETRÁŠKOVÁ, Blanka a Dana SMETANOVÁ. Cad systémy a jejich využití v praxi očima studentů VŠ. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 316-319. ISSN 1805-8949.
  Název anglicky: Cad systems and their utilization in practice by university students
  RIV/75081431:_____/15:00000515 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Petrášková, Blanka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: CAD systems; utilization in practice; questionnaire

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 13:39.
 4. VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 385-391. ISSN 1805-8949.
  Název anglicky: On conoids in construction
  RIV/75081431:_____/15:00000517 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Vacka, Milan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ruled surface; conoid; roof structure

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 14. 9. 2015 13:47.
 5. SMETANOVÁ, Dana a Milan VACKA. Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 3, s. 40-43. ISSN 1214-9187.
  Název anglicky: The surfaces in building engineering – hyperboloid of one sheet and cooling tower
  RIV/75081431:_____/15:00000519 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Smetanová, Dana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vacka, Milan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: hyperboloid of one sheet; cooling tower; air flow

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 21. 9. 2015 13:40.
 6. PETRÁŠKOVÁ, Blanka, Dana SMETANOVÁ a Jana VYSOKÁ. Výuka cad systémů dle názorů vysokoškolských studentů. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, č. 4, s. 15-25. ISSN 1804-3682.
  Název anglicky: Teaching of cad systems according to the views of university students
  RIV/75081431:_____/15:00000561 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Petrášková, Blanka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Vysoká, Jana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: CAD systems; questionnaire

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 18. 1. 2016 11:57.
 7. 2014

 8. VACKA, Milan. Deskriptivní geometrie : Mongeova projekce, kosoúhlé promítání a pravoúhlá axonometrie : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 70 s. ISBN 978-80-7468-064-9.
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 25. 3. 2014 10:11.
 9. ŠÍMA, František. Profil absolventa VŠ z hlediska jeho uplatnění na trhu práce. In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 150-158. ISBN 978-80-7468-063-2.
  Název anglicky: Profile of a University Graduate from the Point of View of his Employability at the Labour Market
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: profile of a graduate; praxis in a concrete field; requirements of employers; further education of graduates; labour market

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 3. 3. 2014 11:20.
 10. PETRÁŠKOVÁ, Blanka, Dana SMETANOVÁ a Jana VYSOKÁ. Výuka CAD systémů dle studentů SPŠ stavební. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 91-96. ISBN 978-80-87952-03-0.
  Název anglicky: Cad systems according to the students t the secondary school of civil engineering
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: CAD systems; questionnaire

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 5. 5. 2014 08:50.
 11. 2013

 12. ŠÍMA, František. Porovnání zátěže studentů VŠTE v Českých Budějovicích v předmětu Deskriptivní geometrie. In Dva dny s didaktikou matematiky 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. s. 90-99. ISBN 978-80-86843-44-5.
  Název anglicky: Comparison of the Workload of Students of VŠTE (The Institute of Technology and Busi-ness) in České Budějovice in the Subject Descriptive Geometry
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: survey; descriptive geometry; assessment of student ´s workload

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 23. 1. 2015 11:09.
 13. 2012

 14. PETRÁŠKOVÁ, Blanka a Karel ANTOŠ. Sravnitel’naja ekonomičeskaja ocenka projektov energosbereženija "Semejnogo doma". Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2012, Neuveden, č. 2, s. 59-65. ISSN 2073-5537.
  Název česky: Energetické a ekonomické posouzení rodinného domu aneb otázky kolem energetických standardů
  Název anglicky: Comparative economic assessment of the energy saving projects "Detached house"
  RIV/75081431:_____/12:00000314 Článek v odborném periodiku. Stavebnictví. ruština. Rusko.
  Petrášková, Blanka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Antoš, Karel (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: low-energy house; passive house; demand for primary energy; thermal protection of buildings; energy assessment; economic evaluation; annual cost of heating; cost of building a house; operating costs

  Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 10. 2. 2015 15:30.
 15. PETRÁŠKOVÁ, Blanka. Záhada krovu Štramberské Trúby. Materiály pro stavbu. Praha: Business Media CZ, s. r. o., 2012, 8/2012, s. 24-25. ISSN 1213-0311.
  Název anglicky: Mystery of the truss of the tower "Štramberská Túba"
  Stavebnictví. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Štramberská Trúba; descriptive geometry nondevelopable linear surface; Kamil Hilbert; Bedřich Karlseder; cinical roof; rafter plate; rafter; purlin; post; collar beam

  Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 11:59.
 16. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie. In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  Název anglicky: Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: descriptive geometry; subject goals; teaching concept; study load; teaching method

  Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 14. 2. 2013 10:29.
 17. 2011

 18. GALKO, Radim. CAD systémy I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 66 s. ISBN 978-80-87278-63-5.
  Informatika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: user interface of the AutoCAD; pull-down menu; toolbars; pallete; modifying of the objects; layer; hatching; dimensioning; text notes; tables; static blocks; print

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 14. 9. 2011 12:03.
 19. 2010

 20. ŠÍMA, František. Deskriptivní geometrie : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 71 s. ISBN 978-80-87278-49-9.
  Název anglicky: Deskriptive geometry
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: deskriptive geometry; study aid; correspondence course

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 4. 3. 2011 09:54.
 21. VACKA, Milan. Kreslení obrázků v deskriptivní geometrii. In Sborník příspěvků 4. konference. České Budějovice: Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2010. s. 248-251. ISBN 978-80-7394-186-4.
  Název česky: Kreslení obrázků v deskriptivní geometrii
  Název anglicky: Drawing Pictures in Descriptive Geometry
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Monge`s projection; obligue projection; rectangular axonometric projection; central projection

  Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 13:39.
Zobrazeno: 12. 8. 2022 04:43