Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. CHLOPECKÝ, Jakub, Ladislav MORAVEC, Roman DANEL a Omar AMEIR. External Analysis for the Purpose of Strategic Decision-Making of Heating Company. In Chytilova L.,Nemec R. 13th International Conference on Strategic Management and Its Support by Information Systems. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2019. s. 33-41. ISBN 978-80-248-4306-3.
  Název česky: Externí analýza za účelem Strategické rozhodování teplárenské společnosti
  RIV/75081431:_____/19:00001570 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Chlopecký, Jakub (203 Česká republika, garant) -- Moravec, Ladislav (203 Česká republika) -- Danel, Roman (203 Česká republika, domácí) -- Ameir, Omar (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Havířovská teplárenská společnost a. s.; Porter’s Five Forces model; SWOT analysis; strategy decision making.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 2. 9. 2019 11:19.
 2. MINISTR, Jan, Tomáš PITNER, Roman DANEL a Vyacheslav CHAPLYHA. Information support of daily scrum meetings. In Chytilova L.,Nemec R. Strategic Management and Its Support by Information Systems. Ostrava: Ekonomická fakulta - VŠB-TUO - vsb.cz, 2019. s. 379-385. ISBN 978-80-248-4306-3.
  Název česky: Informační podpora denních schůzek scrum
  RIV/75081431:_____/19:00001572 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Ministr, Jan (203 Česká republika, garant) -- Pitner, Tomáš (203 Česká republika) -- Danel, Roman (203 Česká republika, domácí) -- Chaplyha, Vyacheslav (804 Ukrajina)
  Klíčová slova anglicky: agile development; scrum; sprint; daily stand-up; scrum board; backlog; Kanban.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 2. 9. 2019 11:42.
 3. ROZEHNAL, Petr a Roman DANEL. Possibilities of ITIL and PCF Mapping. In Chytilova L.,Nemec R. Strategic Management and Its Support by Information Systems. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2019. s. 410-417. ISBN 978-80-248-4306-3.
  Název česky: Možnosti mapování ITIL a PCF
  RIV/75081431:_____/19:00001573 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Rozehnal, Petr (203 Česká republika, garant) -- Danel, Roman (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Information technology; frameworks; process; ITIL; PCF.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 2. 9. 2019 15:38.
 4. KUŠNEROVÁ, Milena, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Ján KMEC, Michal ŘEPKA, Roman DANEL, Anton PANDA a Zuzana PALKOVÁ. The Combined Relative Uncertainty of Measurement Results by Prototype Semi-Automated Calorimetric Chamber. MEASUREMENT SCIENCE REVIEW. POLAND: DE GRUYTER POLAND, 2019, roč. 19, č. 2, s. 53-60. ISSN 1335-8871. doi:10.2478/msr-2019-0009.
  URL
  Název česky: Kombinovaná relativní nejistota výsledků měření prototypovou poloautomatickou kalorimetrickou komorou
  Název anglicky: The Combined Relative Uncertainty of Measurement Results by Prototype Semi-Automated Calorimetric Chamber
  RIV/75081431:_____/19:00001548 Článek v odborném periodiku. angličtina. Polsko.
  Kušnerová, Milena (203 Česká republika, garant, domácí) -- Valíček, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Harničárová, Marta (203 Česká republika, domácí) -- Kmec, Ján (703 Slovensko, domácí) -- Řepka, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Danel, Roman (203 Česká republika, domácí) -- Panda, Anton (703 Slovensko) -- Palková, Zuzana (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: "Combined relative uncertainty; step temperature measurement; specific thermal capacity; semi-automated calorimetric chamber "

  Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 22. 4. 2020 14:11.
 5. 2018

 6. KOLÍNSKÝ, Jan. METHOD OF DESCRIBING THE HEAT EXCHANGER PERFORMANCE. MM Science Journal. Praha: MM Science Journal, 2018, neuveden, č. 12, s. 2686-2689. ISSN 1803-1269.
  Název česky: Způsob popisu výkonu tepelného výměníku
  RIV/75081431:_____/18:00001371 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Kolínský, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: heat exchanger; power performance; heat transfer; evaluation

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 4. 1. 2019 10:29.
 7. SHAKHOVSKA, Natalyia, Roman HOLOSHCHUK, Solomia HOLOSHCHUK, Oleh KOSAR, Roman DANEL a Michal ŘEPKA. The Sequential Associative Rules Analysis of Patient's Physical Characteristics. In Ľvovská polytechnická národná univerzita, Ukrajina. Proceedings of the 1st International Workshop on Informatics & Data-Driven Medicine (IDDM 2018). 2255. vyd. Lvov: Ľvovská polytechnická národná univerzita, Ukrajina, 2018. s. 82-92. ISSN 1613-0073.
  Název česky: Analýza sekvenčních asociativních pravidel fyzikální charakteristiky pacienta
  RIV/75081431:_____/18:00001415 Stať ve sborníku. angličtina. Ukrajina.
  Shakhovska, Natalyia (804 Ukrajina, garant) -- Holoshchuk, Roman (804 Ukrajina) -- Holoshchuk, Solomia (804 Ukrajina) -- Kosar, Oleh (804 Ukrajina) -- Danel, Roman (203 Česká republika, domácí) -- Řepka, Michal (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: sequential associative rules; artificial intelligence; support; confidence; sequential analysis
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 14. 3. 2019 10:35.
Zobrazeno: 1. 12. 2021 19:51