MINISTR, Jan, Tomáš PITNER, Roman DANEL a Vyacheslav CHAPLYHA. Information support of daily scrum meetings. In Chytilova L.,Nemec R. Strategic Management and Its Support by Information Systems. Ostrava: Ekonomická fakulta - VŠB-TUO - vsb.cz, 2019. s. 379-385. ISBN 978-80-248-4306-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Information support of daily scrum meetings
Název česky Informační podpora denních schůzek scrum
Autoři MINISTR, Jan (203 Česká republika, garant), Tomáš PITNER (203 Česká republika), Roman DANEL (203 Česká republika, domácí) a Vyacheslav CHAPLYHA (804 Ukrajina).
Vydání Ostrava, Strategic Management and Its Support by Information Systems, od s. 379-385, 7 s. 2019.
Nakladatel Ekonomická fakulta - VŠB-TUO - vsb.cz
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20201 Electrical and electronic engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001572
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-248-4306-3
Klíčová slova česky agilní vývoj; scrum; sprint; denní stand-up; scrum board; backlog; Kanban.
Klíčová slova anglicky agile development; scrum; sprint; daily stand-up; scrum board; backlog; Kanban.
Štítky ENE, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 2. 9. 2019 11:42.
Anotace
"The vast majority of the software developers use the agile frame-work for project management. Agile approach provides more flexibility and adaption to the changes against classic software development approach. The key methodology of agile approach represents the scrum. The core of scrum management forms sprint, which represents a time shift activity and envelops all other events of scrum. The outcome of the sprint should be the increment in development of the project, which is possible to submit to the customers or the users. The paper maps the possibilities of visualization of the course of individual sprints at everyday meetings of the research team (stand up meetings), which have a decisive influence on the quality of communication of the research team and the overall success of the project."
Anotace česky
"Drtivá většina vývojářů softwaru používá agilní rámec pro správu projektů. Agilní přístup poskytuje větší flexibilitu a přizpůsobení se změnám oproti klasickému přístupu k vývoji softwaru. Klíčovou metodikou agilního přístupu je scrum. Jádro správy scrumu tvoří sprint, který představuje činnost časového posunu a zahrnuje všechny ostatní události scrumu. Výsledkem sprintu by měl být přírůstek ve vývoji projektu, který je možné podat zákazníkům nebo uživatelům. Příspěvek mapuje možnosti vizualizace průběhu jednotlivých sprintů na každodenních setkáních výzkumného týmu (stand up meeting), které mají rozhodující vliv na kvalitu komunikace výzkumného týmu a celkový úspěch projektu."
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 18:51