CHLOPECKÝ, Jakub, Ladislav MORAVEC, Roman DANEL a Omar AMEIR. External Analysis for the Purpose of Strategic Decision-Making of Heating Company. In Chytilova L.,Nemec R. 13th International Conference on Strategic Management and Its Support by Information Systems. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2019. s. 33-41. ISBN 978-80-248-4306-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název External Analysis for the Purpose of Strategic Decision-Making of Heating Company
Název česky Externí analýza za účelem Strategické rozhodování teplárenské společnosti
Autoři CHLOPECKÝ, Jakub (203 Česká republika, garant), Ladislav MORAVEC (203 Česká republika), Roman DANEL (203 Česká republika, domácí) a Omar AMEIR (203 Česká republika).
Vydání Ostrava, 13th International Conference on Strategic Management and Its Support by Information Systems, od s. 33-41, 9 s. 2019.
Nakladatel VSB-Technical University of Ostrava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20201 Electrical and electronic engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001570
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-248-4306-3
Klíčová slova česky Havířovská teplárenská společnost a. s.; Porterův model pěti sil; SWOT analýza; strategické rozhodování
Klíčová slova anglicky Havířovská teplárenská společnost a. s.; Porter’s Five Forces model; SWOT analysis; strategy decision making.
Štítky ENE, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 2. 9. 2019 11:19.
Anotace
This paper summarizes the outputs of an external analysis for stra-tegic decision-making in the company Havířovská teplárenská společnost, a. s. and it sets out proposals for other individual strategies. Since the company lacks any strategic document for the period of 2019-2022, the paper primarily focuses on an external analysis of the environment outside the company itself. The following methods were used for the external analyses: Porter’s Five Forces model and a SWOT analysis. The practical importance and impact of this paper rests in presenting the analyses results to the company’s manage-ment and the members of the board of directors. The analyses are carried out by the authors in such a way that it is possible to also use theirs methods, procedures and results for other heating companies of similar scope.
Anotace česky
Tato práce shrnuje výstupy externí analýzy strategického rozhodování ve společnosti Havířovská teplárenská společnost, a. s. a předkládá návrhy na další individuální strategie. Vzhledem k tomu, že společnosti chybí žádný strategický dokument na období 2019–2022, je příspěvek zaměřen především na externí analýzu prostředí mimo samotnou společnost. Pro externí analýzy byly použity následující metody: Porterův model pěti sil a SWOT analýza. Praktický význam a dopad této práce spočívá v prezentaci výsledků analýz vedení společnosti a členům představenstva. Analýzy jsou prováděny autory tak, aby bylo možné využít jejich metody, postupy a výsledky i pro další teplárenské společnosti obdobného rozsahu.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 20:26