Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. STRAKOVÁ, Jarmila. ENTERPRISE ENVIRONMENT AND ITS INFLUENCE ON THE PROSPERITY AND COMPETITIVENESS OF BUSINESS SUBJECTS FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR SIZE AND SECTOR DIFFERENTIATION. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 80 - 94. ISBN 978-9984-891-04-0.
 2. MINÁRIK, Pavol, Marek VOKOUN and František STELLNER. INNOVATIVE ACTIVITY AND BUSINESS CYCLE: AUSTRIA IN THE 19TH AND 20TH CENTURY. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, vol. 21, No 2, p. 53-68. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2018-2-004.
 3. PÍCHOVÁ, Romana. Princip využívání "Manažerského modelu rozhodování" při zpracování manažerského auditu (THE POSSIBILITY OF USING THE MODEL 7S PROCESSING MANAGEMENT AUDIT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 64-80. ISSN 1339-3189.
 4. PÍCHOVÁ, Romana. Využívání systémového přístupu při realizaci manažerského auditu (USE OF SYSTEM APPROACH IN THE REALIZATION OF THE MANAGEMENT AUDIT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 119-127. ISSN 1339-3189.
 5. POPÍLKOVÁ, Markéta. Vzdálenost od krajského města jako faktor ovlivňujícím finanční soběstačnost malých obcí Jihočeského kraje (The distance from the city of regional as a factor influencing the financial self-sufficiency of small municipalities of the South Bohemian Region). Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, p. 16-25. ISSN 1214-4967.
 6. 2017

 7. BÍLEK, Stanislav and Radka VANÍČKOVÁ. DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V EVROPSKÉM KONTEXTU A ČR (VOLUNTEERING IN SOCIAL SERVICES IN EUROPEAN CONTEXT AND THE CZECH REPUBLIC). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 170-179. ISSN 2464-7217.
 8. VANÍČKOVÁ, Radka. EKONOMICKÁ HODNOTA DOBROVOLNICKÉ PRÁCE (ECONOMIC VALUE OF VOLUNTEER WORK). AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, p. 159-167. ISSN 2464-7217.
 9. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Pavel FÁBERA, Tsolmon JAMBAL and Zdeněk CAHA. Road tax as an economic tool of the support for the development of multimodal transport in selected EU states. In Ondrej Stopka. MATEC Web of Conferences, Volume 134, 18th International Scientific Conference, LOGI 2017. České Budějovice: EDP Sciences, 2017. p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201713400032.
 10. PÍCHOVÁ, Romana. VYUŽÍVANÉ TECHNIKY A ANALÝZY PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU (TECHNIQUES AND ANALYSIS USED IN THE MANAGEMENT OF THE MANAGEMENT AUDIT). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, vol. 14, No 1, p. 94-106. ISSN 2464-7217.
 11. VANÍČKOVÁ, Radka. Zhodnocení efektivnosti investičních dotačních titulů (Assesing the effectiveness of investment subsidies). In Růžena Ferebauerová, Richar Říha. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY EU Z OBLASTI EKONOMICKÉ, POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. p. 50-58. ISBN 978-80-7556-021-6.
 12. 2014

 13. KMECOVÁ, Iveta. Kvalita učebníc vo výchovno-vzdelávacom procesu předmětu ekonomika (Quality of textbooks in education-the learning process subject Economics). In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014. p. 226-231. ISBN 978-80-260-6150-2.
 14. KMECOVÁ, Iveta and Ladislav BARTUŠKA. Spotrebiteľské správanie (Consumer behaviour). In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra spojov, 2014. p. 185-188. ISBN 978-80-554-0856-9.
 15. 2013

 16. VOCHOZKA, Marek and Jan VÁCHAL. Innovacii v upravlenii obščestvennymi vuzami v Češskoj Respublike na primere TEI v Češskich Budejovicach (Innovations in the management of public universities in the example of The Institute of Technology and Business in České Budějovice). In Sovremennaja ekonomika: koncepcii i modeli innovacionnogo razvitija. Moskva: FGBOU VPO "REU im. G.V. Plechanova" : Kniga 1, 2013. p. 300-305. ISBN 978-5-7307-0895-2.
 17. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Larissa KOTOVA and Maxim PONOMAREV. Trends of European labour market development in crisis and post crises period. Innovacii i investicii. Moskva, 2013, No 7, p. 114-121. ISSN 2307-180X.
 18. 2012

 19. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA and Věra MULAČOVÁ. Biznes-ekonomika I : osnovy učebnoj programmy dlja studentov kombinirovannoj formy obučenija (přel. z čes. orig.). 1-oje izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012. 114 pp. ISBN 978-80-7468-034-2.
 20. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní (Didactic effeciency of the textbooks of technical education). Gaudeamus Univerzita HK. Hradec Králové, 2012. p. 12-13. ISBN 978-80-7435-175-4.
 21. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní (Didactic effeciency of the textbooks of technical education). In In 2012: Media 4u Magazine 2012: Autorské články z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové, 29 březen 2012. Výsledky výskumu a vývoje v technických oborech, Inovace technických studijních programů, Trendy v didaktice odborných předmětů, Efektívní práce s informacemi, Srovnávací studie. Nakladatelství Gaudeamus UHK. Hradec králové, 2012. p. 23-27. ISBN 978-80-7435-175-4.
 22. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Efektívnosť a kvalita vyučovacieho procesu s použitím učebného textu. Radom: Vyššia škola Handlova v Radomiu, Poľsko, 2012. p. 251-258. Komunikácka v kybernetike: Efektívnosť a kvalita vyučovacieho procesu s použitím učebného textu. ISBN 978-83-62491-23-0.
 23. VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK and Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika (Business Economics). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 24. MARŠÍK, Martin and Kristina KABOURKOVÁ. Predikce finanční tísně podniků s využitím beaverovy profilové analýzy a altmanova modelu (Prediction of financial distress - Beaver Profile Analysis and Altman's model). In Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. p. 137-140. ISBN 978-80-87035-62-7.
 25. MARŠÍK, Martin. Produkce podnikových odpadních materiálů v ČR v letech 2003-2010 (Production of Industrial Waste in the Czech Republic 2003 – 2010). In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : sborník příspěvků 1. mezinárodní konference. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 54-57. ISBN 978-80-7468-038-0.
 26. 2011

 27. MARŠÍK, Martin and Daniel KOPTA. Ocenka mnogokriterial‘nogo upravlenija finansami na malych i srednich predprijatijach Južno-češskogo kraja (Evaluation of multicriterial financial management in small and medium-sized enterprises of South Bohemian region). In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kyj mižnarodnyj universytet, 2011. p. 257-263.
 28. OPEKAROVÁ, Ludmila and Martin MARŠÍK. Vlijanije na rezul‘tat ekonomičeskoj dejatel‘nosti firm posredstvom primenenija opredelennych statističeskich metodov, napravlennych na sistemu upravlenija kačestvom (Effect on the selected statistical methods for quality control system as a potential control on companies profit). In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kij mižnarodnyj universytet, 2011. p. 121-126.
 29. 2010

 30. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní (Didactic effeciency of the textbooks of technical education). 19-22 September 2010. Trnava: IGIP -SEFI, 2010. ISBN 978-2-87352-003-8.
 31. KMECOVÁ, Iveta. Didaktická účinnosť učebníc v odnornom vzdelávaní (Didactic effeciency of the textbooks of technical education). MTF STU so sídlom v Trnave. Trnava, 2010. 306 pp. Dizertačná práca, MTfF10901-52770.
 32. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Hodnotenie kvality výučby s využitím nami navrhovaných kapiotol učebnica predmetu Ekonomiky a porovnanie jej účinnosti a spokojnosti s jestvujúcou učebnicou Ekonomiky. Košice, 2010. p. 314-320. ISBN 978-80-7097-843-6.
 33. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Hodnotenie kvality vzdelávania s využitím nami navrhnutých kapitol učebnice a porovnanie jej účinnosti a spokojnosti s jestvujúcou učebnicou Ekonomiky (Evaluation of the education quality with the use of textbook´ s chapters suggested by us and comparison of its efficiency and students ´ satisfaction with the existing textbook of Economics). Košice, 2010. p. 24. ISBN 978-80-7097-845-0.
 34. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Sledovanie didaktickej účinnosti učebníc v odbornom vzdelávaní vyučovacieho predmetu Ekonomika (Observation of the textbooks´ didactic efficuiency in technical education of Economicsa). UPJŠ, Košice. Košice, 2010. p. 23. ISBN 978-80-7097-845-0.
 35. KMECOVÁ, Iveta and Ján BAJTOŠ. Sledovanie didaktickej účinnosti učebníc v odbornom vzdelávaní vyučovacuieho predmetu Ekonomika. Košice, 2010. p. 302-313. ISBN 978-80-7097-843-6.
 36. 2009

 37. KMECOVÁ, Iveta. Učebnice v odbornom vzdelávaní ako prostriedok na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. KEGA. MTF STU, 2009. p. 184-190. ISBN 978-80-8096-106-0.
 38. KMECOVÁ, Iveta. Učebnice v odbornom vzdelávání ekonomických predmetov. Technológia vzdelávania. 2009, 8/2009, p. 12 - 15. ISSN 1335-003X.
Display details
Displayed: 27/11/2022 07:11