Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. STRAKOVÁ, Jarmila. ENTERPRISE ENVIRONMENT AND ITS INFLUENCE ON THE PROSPERITY AND COMPETITIVENESS OF BUSINESS SUBJECTS FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR SIZE AND SECTOR DIFFERENTIATION. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 80 - 94. ISBN 978-9984-891-04-0.
 2. MINÁRIK, Pavol, Marek VOKOUN a František STELLNER. INNOVATIVE ACTIVITY AND BUSINESS CYCLE: AUSTRIA IN THE 19TH AND 20TH CENTURY. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, roč. 21, č. 2, s. 53-68. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2018-2-004.
 3. PÍCHOVÁ, Romana. Princip využívání "Manažerského modelu rozhodování" při zpracování manažerského auditu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 64-80. ISSN 1339-3189.
 4. PÍCHOVÁ, Romana. Využívání systémového přístupu při realizaci manažerského auditu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 119-127. ISSN 1339-3189.
 5. POPÍLKOVÁ, Markéta. Vzdálenost od krajského města jako faktor ovlivňujícím finanční soběstačnost malých obcí Jihočeského kraje. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 16-25. ISSN 1214-4967.
 6. 2017

 7. BÍLEK, Stanislav a Radka VANÍČKOVÁ. DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V EVROPSKÉM KONTEXTU A ČR. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 170-179. ISSN 2464-7217.
 8. VANÍČKOVÁ, Radka. EKONOMICKÁ HODNOTA DOBROVOLNICKÉ PRÁCE. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 159-167. ISSN 2464-7217.
 9. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Pavel FÁBERA, Tsolmon JAMBAL a Zdeněk CAHA. Road tax as an economic tool of the support for the development of multimodal transport in selected EU states. In Ondrej Stopka. MATEC Web of Conferences, Volume 134, 18th International Scientific Conference, LOGI 2017. České Budějovice: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201713400032.
 10. PÍCHOVÁ, Romana. VYUŽÍVANÉ TECHNIKY A ANALÝZY PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, roč. 14, č. 1, s. 94-106. ISSN 2464-7217.
 11. VANÍČKOVÁ, Radka. Zhodnocení efektivnosti investičních dotačních titulů. In Růžena Ferebauerová, Richar Říha. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY EU Z OBLASTI EKONOMICKÉ, POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. s. 50-58. ISBN 978-80-7556-021-6.
 12. 2014

 13. KMECOVÁ, Iveta. Kvalita učebníc vo výchovno-vzdelávacom procesu předmětu ekonomika. In Dnešní Trendy Inovací 2014 : 5. mezinárodní vědecká konference a mezinárodní workshop. 1. vyd. Brno: B&M InterNets, s. r.o., 2014. s. 226-231. ISBN 978-80-260-6150-2.
 14. KMECOVÁ, Iveta a Ladislav BARTUŠKA. Spotrebiteľské správanie. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra spojov, 2014. s. 185-188. ISBN 978-80-554-0856-9.
 15. 2013

 16. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Innovacii v upravlenii obščestvennymi vuzami v Češskoj Respublike na primere TEI v Češskich Budejovicach. In Sovremennaja ekonomika: koncepcii i modeli innovacionnogo razvitija. Moskva: FGBOU VPO "REU im. G.V. Plechanova" : Kniga 1, 2013. s. 300-305. ISBN 978-5-7307-0895-2.
 17. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Larissa KOTOVA a Maxim PONOMAREV. Trends of European labour market development in crisis and post crises period. Innovacii i investicii. Moskva, 2013, č. 7, s. 114-121. ISSN 2307-180X.
 18. 2012

 19. MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Biznes-ekonomika I : osnovy učebnoj programmy dlja studentov kombinirovannoj formy obučenija (přel. z čes. orig.). 1-oje izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012. 114 s. ISBN 978-80-7468-034-2.
 20. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní. Gaudeamus Univerzita HK. Hradec Králové, 2012. s. 12-13. ISBN 978-80-7435-175-4.
 21. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní. In In 2012: Media 4u Magazine 2012: Autorské články z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové, 29 březen 2012. Výsledky výskumu a vývoje v technických oborech, Inovace technických studijních programů, Trendy v didaktice odborných předmětů, Efektívní práce s informacemi, Srovnávací studie. Nakladatelství Gaudeamus UHK. Hradec králové, 2012. s. 23-27. ISBN 978-80-7435-175-4.
 22. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Efektívnosť a kvalita vyučovacieho procesu s použitím učebného textu. Radom: Vyššia škola Handlova v Radomiu, Poľsko, 2012. s. 251-258. Komunikácka v kybernetike: Efektívnosť a kvalita vyučovacieho procesu s použitím učebného textu. ISBN 978-83-62491-23-0.
 23. VOCHOZKA, Marek, Hana EZROVÁ, Tomáš KAFKA, Petr MULAČ, Věra MULAČOVÁ, Ludmila OPEKAROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jiří TUČEK a Jan VÁCHAL. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 24. MARŠÍK, Martin a Kristina KABOURKOVÁ. Predikce finanční tísně podniků s využitím beaverovy profilové analýzy a altmanova modelu. In Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 137-140. ISBN 978-80-87035-62-7.
 25. MARŠÍK, Martin. Produkce podnikových odpadních materiálů v ČR v letech 2003-2010. In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : sborník příspěvků 1. mezinárodní konference. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 54-57. ISBN 978-80-7468-038-0.
 26. 2011

 27. MARŠÍK, Martin a Daniel KOPTA. Ocenka mnogokriterial‘nogo upravlenija finansami na malych i srednich predprijatijach Južno-češskogo kraja. In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kyj mižnarodnyj universytet, 2011. s. 257-263.
 28. OPEKAROVÁ, Ludmila a Martin MARŠÍK. Vlijanije na rezul‘tat ekonomičeskoj dejatel‘nosti firm posredstvom primenenija opredelennych statističeskich metodov, napravlennych na sistemu upravlenija kačestvom. In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kij mižnarodnyj universytet, 2011. s. 121-126.
 29. 2010

 30. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Didaktická účinnosť učebníc v odbornom vzdelávaní. 19-22 September 2010. Trnava: IGIP -SEFI, 2010. ISBN 978-2-87352-003-8.
 31. KMECOVÁ, Iveta. Didaktická účinnosť učebníc v odnornom vzdelávaní. MTF STU so sídlom v Trnave. Trnava, 2010. 306 s. Dizertačná práca, MTfF10901-52770.
 32. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Hodnotenie kvality výučby s využitím nami navrhovaných kapiotol učebnica predmetu Ekonomiky a porovnanie jej účinnosti a spokojnosti s jestvujúcou učebnicou Ekonomiky. Košice, 2010. s. 314-320. ISBN 978-80-7097-843-6.
 33. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Hodnotenie kvality vzdelávania s využitím nami navrhnutých kapitol učebnice a porovnanie jej účinnosti a spokojnosti s jestvujúcou učebnicou Ekonomiky. Košice, 2010. s. 24. ISBN 978-80-7097-845-0.
 34. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Sledovanie didaktickej účinnosti učebníc v odbornom vzdelávaní vyučovacieho predmetu Ekonomika. UPJŠ, Košice. Košice, 2010. s. 23. ISBN 978-80-7097-845-0.
 35. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Sledovanie didaktickej účinnosti učebníc v odbornom vzdelávaní vyučovacuieho predmetu Ekonomika. Košice, 2010. s. 302-313. ISBN 978-80-7097-843-6.
 36. 2009

 37. KMECOVÁ, Iveta. Učebnice v odbornom vzdelávaní ako prostriedok na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. KEGA. MTF STU, 2009. s. 184-190. ISBN 978-80-8096-106-0.
 38. KMECOVÁ, Iveta. Učebnice v odbornom vzdelávání ekonomických predmetov. Technológia vzdelávania. 2009, roč. 8/2009, s. 12 - 15. ISSN 1335-003X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2022 22:00