Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. MARTÍŠKOVÁ, Petra and Roman ŠVEC. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 72-83. ISSN 1805-9112.
  Name in Czech: E-shopy a zákaznická zpětná vazba: zkušenosti českých B2C zákazníků
  Management, administration and clerical work. English. Czech Republic.
  Keywords in English: e-shops; Czech B2C customers; customer feedback; reply to customer feedback

  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 18/4/2018 08:28.
 2. ŠVEC, Roman and Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN (CUSTOMER PREFERENCES WHEN CHOOSING A FOOD STORE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 128-138. ISSN 1339-3189.
  Name (in English): CUSTOMER PREFERENCES WHEN CHOOSING A FOOD STORE
  Economics. Czech. Slovakia.
  Keywords in English: customer preferences; choice of retail store; food store; Czech Republic

  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 15:02.
 3. 2014

 4. KUČERA, Lukáš. New technology in Czech Retailing: Self-scaning system. In Dokbat 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. p. nestránkováno, 6 pp. ISBN 978-80-7454-339-5.
  Name in Czech: Nové technologie v tuzemském retailingu – Systém Scan&Go
  Economics. English. Czech Republic.
  Keywords in English: Retailing; Self-checkout system; Scan & Go system; Customer; Mobile shopping

  Changed by: Ing. Lukáš Kučera, učo 10600. Changed: 11/7/2014 08:54.
 5. KUČERA, Lukáš. Věrnostní program jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti hotelu (Loyalty program as a tool of competetivness increase in a hotel). In Aktuální problémy cestovního ruchu : ”CESTOVNÍ RUCH A JEHO DOPADY NA SPOLEČNOST„ / Topical Issues of Tourism : ”TOURISM AND ITS IMPACTS ON SOCIETY„. 1. vyd. Jihlava: COLL POLYTECHNICS JIHLAVA, 2014. p. 119-125. ISBN 978-80-87035-87-0.
  Name (in English): Loyalty program as a tool of competetivness increase in a hotel
  RIV/75081431:_____/14:00000399 Proceedings paper. Economics. Czech. Czech Republic.
  Kučera, Lukáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Competitiveness; hospitality market; independent regional hotel; loyalty program

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 13/4/2015 15:50.
 6. KUČERA, Lukáš. Využití manažerských informačních systémů ve sféře hotelnictví (Management information system use in hotel industry). In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, 2014. p. 97-102. ISBN 978-80-87300-55-8.
  Name (in English): Management information system use in hotel industry
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Hotel industry; Management Information Systems (MIS); MIS Modules; Hotel Information Systems (HIS); HIS modules

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 10/7/2014 10:44.
 7. 2013

 8. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, White BARAVALLE and Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, roč.21, č.1, p. 25-40. ISSN 1210-8812.
  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 11/5/2015 10:35.
 9. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA and Ladislav SKOŘEPA. Assessment of the results of the strategic orientation on regional and local products in food retail. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis. 2013, 61(4), p. 1061-1068.
  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 22/1/2015 10:09.
 10. 2012

 11. NAVRÁTIL, Josef, Kamil PÍCHA, Jana NAVRÁTILOVÁ, Roman ŠVEC and Hana DOLEŽALOVÁ. Image as the elements of attractiveness of the destinations of the nature-oriented tourism. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2012, vol. 60, No 4, p. 281-288, 7 pp. ISSN 1211-8516.
  Name (in English): Image as the elements of attractiveness of the destinations of the nature-oriented tourism.
  Economics. English. Czech Republic.
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 11/5/2015 10:34.
 12. ŠVEC, Roman, Kamil PÍCHA, Leoš VÍTEK, Hana DOLEŽALOVÁ and Josef NAVRÁTIL. Maloobchodní tržby v České republice a Evropské unii a komparace vývoje. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. 2012, Vol.15, No.2, p. 4-21. ISSN 1212-3285.
  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 11/5/2015 09:04.
 13. PÍCHA, Kamil, Leoš VÍTEK, Hana DOLEŽALOVÁ, Josef NAVRÁTIL and Roman ŠVEC. Maloobchodní tržby v České republice a Evropské unii a komparace vývoje (Retail sales in the Czech Republic and the European Union and the comparison of the development). Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. České Budějovice, 2012, vol. 15, No 2, p. 3-13. ISSN 1212-3285.
  Name (in English): Retail sales in the Czech Republic and the European Union and the comparison of the development

  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 18/11/2014 12:00.
 14. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL and Kamil PÍCHA. The Impact of the Location on the Price Offered by Accommodation Establishments in Urban Areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012.

  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 11/5/2015 10:33.
 15. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Kamil PÍCHA and Vivian BARAVALLE. The perception of the quality of acomodation establishments´ product. Deturope. Central European Journal of Regional Development and Tourism. 2012, p. 4-21. ISSN 1821-2506.
  Name (in English): The perception of the quality of acomodation establishments´ product.
  Economics. English. Czech Republic.
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 11/5/2015 10:32.
 16. KUČERA, Lukáš. Věrnost zákazníka jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti v retailových firmách (Customer loyalty as a tool of competitiveness increase in retail chains). In Ladislav Šiška. Konkurence. sborník z konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. p. 58-67. ISBN 978-80-87035-53-5.
  Name (in English): Customer loyalty as a tool of competitiveness increase in retail chains
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: retail chain; customer; database; CRM; loyalty

  Changed by: Ing. Lukáš Kučera, učo 10600. Changed: 25/11/2013 20:15.
Displayed: 1/10/2023 04:14