Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

  1. RECE, Laurentiu, Virgil FLORESCU, Arina MODREA, Victor JEFLEA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK and Marian BORZAN. Optimization of the 2 1/2 d processing method of complex parts, through a predictive algorithm for controlling the geometric shape deviations resulting from processing. Mathematics. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2020, vol. 8, No 1, p. nestránkováno, 24 pp. ISSN 2227-7390. Available from: https://dx.doi.org/10.3390/math8010059.
   URL
   Name in Czech: Optimalizace metody zpracování 2 1/2 d složitých dílů pomocí prediktivního algoritmu pro řízení odchylek geometrických tvarů vyplývajících ze zpracování
   RIV/75081431:_____/20:00001712 Article in a journal. English. Switzerland.
   Rece, Laurentiu (642 Romania, guarantor) -- Florescu, Virgil (642 Romania) -- Modrea, Arina (642 Romania) -- Jeflea, Victor (642 Romania) -- Harničárová, Marta (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Valíček, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Borzan, Marian (642 Romania)
   Keywords in English: Control of the deviations of geometric forms; Manufacturing in 2 1/2 D; Manufacturing of complex surfaces; Mathematical model Mathematics; Numerical control; Optimal manufacturing

   Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 14:44.

  2018

  1. VYSOKÁ, Jana. From continuous problem do discrete problem. The example of teaching selected parts of mathematics. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. EDULEARN Proceedings. Palma, SPAIN: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018, p. 9255-9261. ISBN 978-84-09-02709-5.
   Name in Czech: Od spojitého problému k diskrétnímu. Příklad vyučování vybraných partií matematiky
   RIV/75081431:_____/18:00001767 Proceedings paper. English. Spain.
   Vysoká, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Equation; iteration; convergence of sequence; Lipschitz condition; initial approach
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 16/6/2020 07:37.
  2. SMETANOVÁ, Dana. Uzavřené úlohy s volbou více odpovědí v matematice (Multiple-choice testing in mathematics). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, vol. 15, No 1, p. 53-56. ISSN 1214-9187.
   URL
   Name (in English): Multiple-choice testing in mathematics
   RIV/75081431:_____/18:00002032 Article in a journal. Czech. Czech Republic.
   Smetanová, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: computer-adaptive testing; multiple-choice test; linear algebra.

   Changed by: Mgr. Nikola Petříková, učo 28324. Changed: 28/4/2022 07:39.

  2017

  1. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 182-188. ISSN 1339-3189.
   Name in Czech: JAK TVOŘIT PŘÍKLADY V MATEMATICE PRO TESTY S VÍCE ODPOVĚĎMI
   Pedagogy and education. English. Slovakia.
   Keywords in English: computer-adaptive testing; multiple-choice; mathematics

   Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 18/4/2018 08:16.
  2. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization by Constant Functions of Lagrangians Linear in First Derivatives in Field Theory. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, p. 1453-1458. ISBN 978-80-227-4650-2.
   Name in Czech: Regularizace lagrangiánů lineárních v prvních derivacích pomocí konstantní funkce v teorii pole
   RIV/75081431:_____/17:00001198 Proceedings paper. English. Slovakia.
   Smetanová, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Lagrangian; Dirac field Lagrangian; Poincaré-Cartan form; Lepagean equivalent of the Lagrangian; Euler-Lagrange equations; Hamilton equations
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 10/2/2018 09:26.

  2016

  1. SMETANOVÁ, Dana. On Lepagean equivalents and multisymplectic forms. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, p. 1004-1009. ISBN 978-80-227-4531-4.
   Name in Czech: O Lepageových ekvivalentech a multisymplectických formách
   RIV/75081431:_____/16:00000660 Proceedings paper. General mathematics. English. Slovakia.
   Smetanová, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: Lagrangian; Lepagean form; multisymplectic form; Poincaré-Cartan form
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 1/6/2016 13:41.
Displayed: 22/7/2024 02:53