Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. JANOUŠKOVÁ, Jitka. Femme, je ne cesse pas d’écrire ton nom…Á propos de la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions. ROMANICA OLOMUCENSIA. Olomouc: Palacky University in Olomouc, 2015, vol. 27, č. 1, s. 57-71. ISSN 1803-4136.
  2. JANOUŠKOVÁ, Jitka. Využití mezijazykového vlivu při osvojování francouzského jazyka. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, č. 2, s. 91-101. ISSN 1214-4967.

  2014

  1. JANOUŠKOVÁ, Jitka a Zdeněk CAHA. Conceptualization of the Working Process and its Reflection in the French Language. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1882-1885. ISBN 978-80-87952-07-8.
  2. JANOUŠKOVÁ, Jitka a Zdeněk CAHA. Feminization of the Names of Professions in French: Overview and Progress Assessment. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1864-1868. ISBN 978-80-87952-07-8.
  3. JANOUŠKOVÁ, Jitka a Zdeněk CAHA. French for the Economists at the ITB in České Budějovice: review. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1878-1881. ISBN 978-80-87952-07-8.

  2013

  1. ARTEMOV, Andrey a Jitka JANOUŠKOVÁ. Le Français pour les débutants : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 63 s. ISBN 978-80-7468-060-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 2. 2024 23:10