Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KAJANOVÁ, Alena. Development of the South Bohemian region as viewed by its inhabitants. In Ibrahimov, M; Aleksic, A; Dukic, D. Economic and Social Development (Book of Proceedings), 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development". Varazdin, Croatia: VARAZDIN DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP AGENCY, 2019. s. 971-977. ISSN 1849-6903.
 2. KAJANOVÁ, Alena a Tomáš MRHÁLEK. Drugs as part of the psychedelic trance dance party. Human Affairs. Bratislava: Institute for Research in Social Communication, Slovak Academy of Sciences, 2019, roč. 29, č. 2, s. 145-156. ISSN 1337-401X. doi:10.1515/humaff-2019-0012.
 3. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Handbuch für Unternehmensgründer. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 64 s. ISBN 978-80-7468-140-0.
 4. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Patrick Sean SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 102 s. ISBN 978-80-7468-138-7.
 5. KMECOVÁ, Iveta a Alena KAJANOVÁ. Locus of control in relation to psychological and entrepreneurial competences of university students. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019. s. 2086-2091. ISBN 978-84-09-14755-7.
 6. KAJANOVÁ, Alena. Locus of Control in University Students. In Stacey A. Proceedings of 18 th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies ECRM 2019. 1. vyd. neuveden: Academic Conferences Limited, 2019. s. 160-163. ISBN 978-1-912764-20-4. doi:10.34190/RM.19.034.
 7. KAJANOVÁ, Alena, Matěj JONÁŠ a Antonín DOSKOČIL. Využití psychodiagnostických testů v řízení lidských zdrojů. In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice, 24. - 25. září 2019. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. s. 59-63. ISBN 978-80-7468-143-1.
 8. KAJANOVÁ, Alena. Work rehabilitation of the unemployed in selected EU countries. In Vuk Bevanda. Conference proceedings - EMAN 2019 - Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times. 3rd International Scientific. Bělehrad, Srbsko: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 2019. s. 665-672. ISBN 978-86-80194-17-2.
 9. 2018

 10. KAJANOVÁ, Alena a Iveta KMECOVÁ. Attitudes of South Bohemian Employers to Hiring Roman People. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Austria: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 2297-2301. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 11. KAJANOVÁ, Alena a Tomáš MRHÁLEK. Body image of pupils of older school age, leisure time activities and healthy lifestyle. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, Neuveden, č. 1, s. 69-80. ISSN 1805-9112.
 12. KAJANOVÁ, Alena a Iveta KMECOVÁ. Development of Unemployment of the Roma Minority in Selected European Countries. Clinical Social Work and Health Intervention. Vídeň, Rakousko: International Society of Applied Preventive Medicine i-gap, 2018, roč. 9, č. 4, s. 59-64. ISSN 2222-386X.
 13. KOZUBÍK, Michal, Alena KAJANOVÁ a Lucie KOZLOVÁ. Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 3, s. 70-83. ISSN 1213-6204.
 14. KMECOVÁ, Iveta a Alena KAJANOVÁ. Motivace a stimulace zaměstnanců v podniku: studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018. 139 s. ISBN 978-80-7468-120-2.
 15. KAJANOVÁ, Alena a Iveta KMECOVÁ. Out-Group Homogeneity Effect. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Seville, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 6052-6056. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 16. KMECOVÁ, Iveta a Alena KAJANOVÁ. Řízení času z pohledu vysokoškolských studentů. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 56-64. ISSN 1214-4967.
 17. SMOLÍK, Josef a Alena KAJANOVÁ. Scheming to defraud in an insolvency proceeding: a specific case of economic criminal acts. Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, roč. 39, č. 1, s. 107-117. ISSN 1337-7493.
 18. KAJANOVÁ, Alena a Iveta KMECOVÁ. Zaměstnávaní Romů z pohledu zaměstnavatelů. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 48-55. ISSN 1214-4967.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 9. 2021 17:20