Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. LIŽBETIN, Ján. Sklady a skladování. České Budějovice: VŠTE, 2022. 187 s. ISBN 978-80-7468-186-8.
 2. 2021

 3. LIŽBETIN, Ján a Mária STOPKOVÁ. A case study into safety compliance within the road freight transport sector with regards to securing cargo. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. Zilina, Slovakia: University of Zilina, Slovakia, 2021, roč. 23, č. 2, s. 43-48. ISSN 1335-4205.
 4. ĽUPTÁK, Vladimír, Ján LIŽBETIN a Ladislav BARTUŠKA. A case study of the evaluation of the quality of connections on the railway transport network in the south bohemian region. In J. Gašparik, V. Zitrický, L. Bartuška. Transportation Research Procedia. 53. vyd. Amsterdam, Netherlands: Elsevier B.V., 2021. s. 66-71, 328 s. ISSN 2352-1457.
 5. LIŽBETIN, Ján a Jozef HLAVATÝ. Innovation in Rail Passenger Transport as a Basis for the Safety of Public Passenger Transport. In Gašparík, J., Zitrický, V., Bartuška, L., Čamaj, J. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2021. s. 98 - 105. ISSN 2352-1465.
 6. DAVID, Andrej, Peter MAKO, Ján LIŽBETIN a Patrik BOHM. The Impact of an Environmental Way of Customer's Thinking on a Range of Choice from Transport Routes in Maritime Transport. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2021, roč. 13, č. 3, s. 1-23, 24 s. ISSN 2071-1050.
 7. 2020

 8. LIŽBETIN, Ján a Ondrej STOPKA. Application of Specific Mathematical Methods in the Context of Revitalization of Defunct Intermodal Transport Terminal: A Case Study. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI Headquarters, Basel, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, 2020, roč. 12, č. 6, s. 1-22. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12062295.
 9. STOPKA, Ondrej, Mária STOPKOVÁ, Ján LIŽBETIN, Jakub SOVIAR a Jacek CABAN. Development Trends of Electric Vehicles in the Context of Road Passenger and Freight Transport. In neuvedeno. 2020 XII International Science-Technical Conference AUTOMOTIVE SAFETY. XII. Kielce, Poland: IEEE Xplore, 2020. s. 1-8. ISBN 978-1-7281-5812-9.
 10. LIŽBETIN, Ján a Ladislav BARTUŠKA. The issue of addressing the lack of parking spaces for road freight transport in cities - A case study. Open Engineering. Warsaw, Poland: DE GRUYTER Poland, 2020, Volume 10, Issue 1, s. 209-215, 9 s. ISSN 2391-5439.
 11. 2019

 12. LIŽBETIN, Ján. Methodology for Determining the Location of Intermodal Transport Terminals for the Development of Sustainable Transport Systems: A Case Study from Slovakia. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 5, s. 1-17. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11051230.
 13. LIŽBETIN, Ján a Ladislav BARTUŠKA. Significance of proper selection of handling equipment in inland intermodal transport terminals. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2019, roč. 47, č. 2, s. 136-139. ISSN 0303-7800.
 14. LIŽBETIN, Ján. Technologie nákladní přepravy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 256 s. ISBN 978-80-7468-139-4.
 15. 2018

 16. LIŽBETIN, Ján. Comparing Trains Operated in Western Europe from Passenger Viewpoint. In J. Gašparik, J. Čamaj, J. Mašek and V. Zitrický. MATEC Web of Conferences. Les Ulis Cedex A, France: EDP Sciences, 2018. s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2261-236X.
 17. LIŽBETIN, Ján. Decision-making Processes in Introducing RFID Technology in Manufacturing Company. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 289-292. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2018/4SI.23.
 18. LIŽBETIN, Ján a Vladimír ĽUPTÁK. DRAFT OF HANDLING EQUIPMENT FOR MATERIAL ELEMENTS TRANSPORTATION. In Cokorilo, O. INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING. Proceedings Paper. Assoc Italiana Ingn Traffico & Trasporti: CITY NET SCIEN RES CTR LTD-BELGRADE, 2018. s. 441 - 448. ISBN 978-86-916153-4-5.
 19. LIŽBETIN, Ján, Martina HLATKÁ a Ladislav BARTUŠKA. Issues Concerning Declared Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of FAME Biofuels. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, Basel, Switzerland, 2018, roč. 10, č. 9, s. nestránkováno, 11 s. ISSN 2071-1050.
 20. MOLNÁR, Vieroslav, Gabriel FEDORKO, Stanislav HONUS, Lenka GIROVSKÁ a Ján LIŽBETIN. Selection and Allocation of a Warehouse Linked to Reloading Terminal and Seaport. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 169-173. ISSN 0469-6255.
 21. 2017

 22. LIŽBETIN, Ján, Martina HLATKÁ, Rudolf KAMPF a Vladimír ĽUPTÁK. Analýza možnosti prevádzky nákladných vlakov s normatívom dĺžky 740 m na sieti SŽDC. In Ing. Zdenka Záhumenská, Asst.Prof. Borna Abramovic, Ph.D. Horizonty železničnej dopravy. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017. s. 108-113. ISBN 978-80-554-1366-2.
 23. HLATKÁ, Martina, Ladislav BARTUŠKA a Ján LIŽBETIN. Application of the Vogel Approximation Method to Reduce Transport - logistic Processes. In Odrej Stopka. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2017. s. 1-8. ISSN 2261-236X.
 24. LIŽBETIN, Ján, Ladislav BARTUŠKA a Aleksandr RAKHMANGULOV. Comparative analysis of alternative fuels used in road transport. Communications. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2017, roč. 12, č. 2, s. 86-89. ISSN 1335-4205.
 25. LIŽBETIN, Ján a Ladislav BARTUŠKA. OPTIONS FOR REDUCING NEGATIVE CONSEQUENCES OF GLOBALIZATION PROCESSES ON STATIC TRAFFIC IN CITIES. In Tomáš Klieštik. 17th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 1. vyd. Žilina: UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, 2017. s. 1339-1346, 3122 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
 26. LIŽBETIN, Ján a Ladislav BARTUŠKA. The influence of human factor on congestion formation on urban roads. In Procedia Engineering. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017. s. 206-210. ISSN 1877-7058.
 27. 2016

 28. ČEJKA, Jiří, Rudolf KAMPF, Ladislav BARTUŠKA, František NĚMEC a Ján LIŽBETIN. Comparison of Czech and German Information Systems Used for Exploration of Geological Situation in Civil Engineering Practice. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016. s. 414-421. ISSN 1877-7058.
 29. LIŽBETIN, Ján, Ondrej STOPKA a Vladislav ZITRICKÝ. Dopravní prostředky. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. 155 s. ISBN 978-80-7468-101-1.
 30. STOPKA, Ondrej, Daniel KUČERKA, Rudolf KAMPF, Ján LIŽBETIN, Ladislav BARTUŠKA, Ján KMEC, Miroslav GOMBÁR a Viktorie WEISS. Heavy Machinery Required for the Proper Application of Geosynthetic Products in the Implementation of Transport Constructions. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 445-449. ISSN 1877-7058.
 31. LIŽBETIN, Ján, Ondrej STOPKA a František NĚMEC. Methodological Assessment of Environmental Indicators in Combined Transport in Comparison with Direct Road Freight Transport. In Transport Means 2016. KAUNAS, LITHUANIA: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, 2016. s. 151-155. ISSN 1822-296X.
 32. LIŽBETIN, Ján, Ladislav BARTUŠKA a Aleksandr RAKHMANGULOV. MODERN TRENDS IN THE USE OF PALLETS IN LOGISTICS. LOGI. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice, Czech Republic, 2016, roč. 7, č. 2, s. 84-90, 6 s. ISSN 1804-3216.
 33. LIŽBETIN, Ján, Rudolf KAMPF, Karel JEŘÁBEK a Zdeněk CAHA. Practical Application of the Comparative Analysis of Direct Road Freight Transport and Combined Transport. In Transport Means 2016. KAUNAS, LITHUANIA: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, 2016. s. 1083-1087. ISSN 1822-296X.
 34. LIŽBETIN, Ján a Ondrej STOPKA. PRACTICAL APPLICATION OF THE METHODOLOGY FOR DETERMINING THE PERFORMANCE OF A COMBINED TRANSPORT TERMINAL. In Neuveden. PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING (ICTTE). BELGRADE, SERBIA: SCIENTIFIC RESEARCH CENTER LTD BELGRADE, 2016. s. 382-387. ISBN 978-86-916153-3-8.
 35. STOPKA, Ondrej, Mária CHOVANCOVÁ, Ján LIŽBETIN a Vladimír KLAPITA. Proposal for Optimization of the Inventory Level Using the Appropriate Method for its Procurement. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 195-199. ISSN 0469-6255.
 36. STOPKA, Ondrej, Rudolf KAMPF, Ján LIŽBETIN a Martina HLATKÁ. Proposal for optimizing the timetables within tram subsystem of urban public transport from the international conception. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its Socio-economic consequences. Žilina, SR: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, The Faculty of Operation and Economic of Transport and Communications, Department of Economics, 2016. s. 2135-2141. ISBN 978-80-8154-191-9.
 37. BARTUŠKA, Ladislav, Ondrej STOPKA, M. CHOVANCOVÁ a Ján LIŽBETIN. Proposal of Optimizing the Transportation Flows of Consignments in the Distribution Center. In Neuveden. Transport Means 2016. KAUNAS, LITHUANIA: KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS, 2016. s. 107-111. ISSN 1822-296X.
 38. LIŽBETIN, Ján a Ondrej STOPKA. Proposal of the roundabout solution within the particular urban traffic operation. Open Engineering. Varšava, Polsko: De Gruyter Open Ltd., 2016, roč. 6, č. 1, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2391-5439.
 39. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, František NĚMEC, Miroslav GOMBÁR, Jiří ČEJKA a Ján LIŽBETIN. Relationship Orientation Bearing Capacity of Fine-grained Soils with Respect to the Classes of Foundation Soils. In Yilmaz I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. [Bristol]: Institute of Physics Publishing, 2016. s. 1-5. ISSN 1755-1315.
 40. PAPÁN, Daniel, Katarína DEMETEROVÁ, Veronika VALAŠKOVÁ, Rudolf KAMPF a Ján LIŽBETIN. The Dynamic Analysis of the Green Anode Processing Building. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016. s. 47-53. ISSN 1877-7058.
 41. LIŽBETIN, Ján, Petr VEJS, Zdeněk CAHA, Lenka LIŽBETINOVÁ a Philip MICHALK. The Possibilities of Dynamic Shipment weighing in Rail Freight Transport. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: The University of Žilina, 2016, Volume 18, č. 2, s. 113-117. ISSN 1335-4205.
 42. LIŽBETIN, Ján, Petr VEJS, Ondrej STOPKA a Václav CEMPÍREK. The Significance of Dynamic Detection of the Railway Vehicles Weight. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 156-160. ISSN 0469-6255.
 43. LIŽBETIN, Ján, Zitrický PONICKÝ a Vladislav ZITRICKÝ. The Throughput Capacity of Rail Freight Corridors on the Particular Railways Network. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 161-169. ISSN 0469-6255.
 44. LIŽBETIN, Ján a Zdeněk CAHA. Theoretical Criteria for The Evaluation of the Operational Performance of Intermodal Transport Terminals. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016. s. 1197-1203. ISSN 1877-7058.
 45. 2015

 46. LIŽBETIN, Ján, Rudolf KAMPF, Ondrej STOPKA, Ladislav BARTUŠKA a Jiří ČEJKA. Aktuálny stav terminálov intermodálnej prepravy na Slovensku. In Horizonty železničnej dopravy 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2015. s. 143-147. ISBN 978-80-554-1097-5.
 47. DECKÝ, Martin, Eva REMIŠOVÁ, Martin MEČÁR, Ladislav BARTUŠKA, Ján LIŽBETIN a Ivan DREVENÝ. In situ Determination of Load Bearing Capacity of Soils on the Airfields. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 11-18. ISSN 1878-5220.
 48. BARTUŠKA, Ladislav, Ondrej STOPKA a Ján LIŽBETIN. Methodology for Determining the Traffic Volumes on Urban Roads in the Czech Republic. In Transport Means - Proceedings of the 19th International Scientific Conference on Transport Means. 1. vyd. Kaunas (Lithuania): Kaunas University of Technology, 2015. s. 215-218. ISSN 1822-296X.
 49. LIŽBETIN, Ján a Zdeněk CAHA. Methodology for the calculation of functional elements in warehouses of public intermodal logistics centers. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2015, vol. 62, Special issue, s. 143-146. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2015/SI10.
 50. LIŽBETIN, Ján, Lenka ČERNÁ a Martin L’OCH. Model evaluation of suppliers in terms of real company for selected criteria. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2015, vol. 62, Special issue, s. 147-152. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2015/SI11.
 51. GRINČ, Michal, Terezie VONDRÁČKOVÁ, Martin SLABEJ, Ján LIŽBETIN a Stanislav ŠKODA. Repeated GPR Measurements Carried Out On a Test Field Facility. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 37-42. ISSN 1878-5220.
 52. LIŽBETIN, Ján a Zdeněk CAHA. The optimization of the intermodal terminals. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2015, vol. 62, Special Issue, s. 97-100. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2015/SI2.
 53. 2014

 54. LIŽBETIN, Ján. Komparatívna analýza emisných faktorov v nákladnej doprave. In Horizonty železničnej dopravy 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014. s. 127-132. ISBN 978-80-554-0918-4.
 55. PEČMAN, Jan a Ján LIŽBETIN. Možnosti využití konceptu TBL pro návrh metodiky hodnocení logistických. In Horizonty železničnej dopravy 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2014. s. 191-196. ISBN 978-80-554-0918-4.
 56. LIŽBETIN, Ján. Rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy na Slovensku. Nová železniční technika. Brno: KPM Consult, a.s., 2014, roč. 22, č. 1, s. 14-17. ISSN 1210-3942.
 57. LIŽBETIN, Ján. Skladovací zařízení pro moderní logistická centra. In Logi 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Pardubice: VŠTE, VŠE, VŠLG, Univerzita Pardubice, Institut Jana Pernera, 2014. s. 181-188. ISBN 978-80-263-0860-7.
 58. 2013

 59. LIŽBETIN, Ján. Terminály intermodálnej prepravy na Slovensku. In Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 290-295. ISBN 978-80-7468-059-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 5. 2022 06:02