VRBKA, Jaromír, Elvira NICA and Ivana PODHORSKÁ. The application of Kohonen networks for identification of leaders in the trade sector in Czechia. Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Torun, Poland: Institute of Economic Research, 2019, vol. 14, No 4, p. 739-761. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2019.034.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The application of Kohonen networks for identification of leaders in the trade sector in Czechia
Name in Czech Aplikace Kohonenových sítí pro identifikaci leaderů v obchodním sektoru v Česku
Authors VRBKA, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Elvira NICA (642 Romania) and Ivana PODHORSKÁ (703 Slovakia).
Edition Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Torun, Poland, Institute of Economic Research, 2019, 1689-765X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001755
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.24136/eq.2019.034
UT WoS 000511458600008
Keywords (in Czech) obchodní sektor; Kohonenovy sítě; lídři v oboru; shluková analýza; návratnost kapitálu
Keywords in English trade sector; Kohonen networks; leaders in the field; cluster analysis; return on equity
Tags FIP_2, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 4. 6. 2020 12:03.
Abstract
The aim of this article is to analyze the trade sector in the Czech Republic using Kohonen networks and to identify the leaders in this field. The results show that a relatively small group of enterprises enormously influences the development of the trade sector, including the whole economy.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto článku je analyzovat odvětví obchodu v České republice pomocí Kohonenových sítí a identifikovat lídry v této oblasti. Výsledky ukazují, že relativně malá skupina podniků má obrovský vliv na rozvoj obchodního sektoru, včetně celé ekonomiky.
PrintDisplayed: 14. 8. 2022 17:42