VRBKA, Jaromír, Elvira NICA a Ivana PODHORSKÁ. The application of Kohonen networks for identification of leaders in the trade sector in Czechia. Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Torun, Poland: Institute of Economic Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 739-761. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2019.034.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The application of Kohonen networks for identification of leaders in the trade sector in Czechia
Název česky Aplikace Kohonenových sítí pro identifikaci leaderů v obchodním sektoru v Česku
Autoři VRBKA, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí), Elvira NICA (642 Rumunsko) a Ivana PODHORSKÁ (703 Slovensko).
Vydání Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Torun, Poland, Institute of Economic Research, 2019, 1689-765X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001755
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.24136/eq.2019.034
UT WoS 000511458600008
Klíčová slova česky obchodní sektor; Kohonenovy sítě; lídři v oboru; shluková analýza; návratnost kapitálu
Klíčová slova anglicky trade sector; Kohonen networks; leaders in the field; cluster analysis; return on equity
Štítky FIP_2, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 4. 6. 2020 12:03.
Anotace
The aim of this article is to analyze the trade sector in the Czech Republic using Kohonen networks and to identify the leaders in this field. The results show that a relatively small group of enterprises enormously influences the development of the trade sector, including the whole economy.
Anotace česky
Cílem tohoto článku je analyzovat odvětví obchodu v České republice pomocí Kohonenových sítí a identifikovat lídry v této oblasti. Výsledky ukazují, že relativně malá skupina podniků má obrovský vliv na rozvoj obchodního sektoru, včetně celé ekonomiky.
VytisknoutZobrazeno: 25. 5. 2022 06:31