KLIEŠTIK, Tomáš, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Torun, Polsko: Inst Economic Research-Poland, 2018, roč. 13, č. 3, s. 569-593. ISSN 2353-3293. doi:10.24136/eq.2018.028.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis
Název česky Predikce bankrotu zemí Vyšegrádské skupiny pomocí vícenásobné diskriminační analýzy
Autoři KLIEŠTIK, Tomáš (703 Slovensko, garant, domácí), Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí) a Zuzana ROWLAND (203 Česká republika, domácí).
Vydání Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Torun, Polsko, Inst Economic Research-Poland, 2018, 2353-3293.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.24136/eq.2018.028
UT WoS 000447127800011
Klíčová slova česky bankrot; predikční model; diskriminační analýza; Višegrádská skupina; finanční analýza
Klíčová slova anglicky bankruptcy; prediction model; discriminant analysis; Visegrad group; financial analysis
Štítky FIP_2
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 25. 10. 2018 11:50.
Anotace
The main aim of the paper is to develop a model to reveal the unhealthy development of the enterprises in V4 countries, which is done by the multiple discriminant analysis. The article use the Amadeus database providing necessary financial and statistical data of almost 450,000 enterprises, covering the year 2015 and 2016, operating in the countries of the Visegrad group. The research results are important for companies themselves, but also for their business partners, suppliers and creditors to eliminate financial and other corporate risks related to the unhealthy or unfavorable financial situation of the company.
Anotace česky
Hlavním cílem práce je vyvinout model, který by odhalil nezdravý vývoj podniků v zemích V4, což je provedeno vícerozměrnou diskriminační analýzou. Článek využívá databázi Amadeus, která poskytuje potřebné finanční a statistické údaje téměř 450 000 podniků, které působily v roce 2015 a 2016 v zemích Vyšegrádské skupiny. Výsledky výzkumu jsou důležité pro samotné společnosti, ale také pro jejich obchodní partnery, dodavatele a věřitele, aby eliminovali finanční a další firemní rizika související s nezdravou nebo nepříznivou finanční situací podniku.
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 17:13