KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Business Aptitude of University Students and Its Analysis. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 683-690, 8 s. ISBN 978-0-9860419-9-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Business Aptitude of University Students and Its Analysis
Název česky Podnikatelské vlohy vysokoškolských studentů a jejich analýza
Autoři KMECOVÁ, Iveta (703 Slovensko, garant, domácí) a Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Madrid, Spain, Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, od s. 683-690, 8 s. 2017.
Nakladatel International Business Information Management Association (IBIMA)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/17:00001445
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-0-9860419-9-0
Klíčová slova česky Podnikatelské předpoklady; Cramerův koeficient; Podnikání; x2- test nezávislosti
Klíčová slova anglicky Business precondition; Cramer coefficient; Entrepreneurship; x2- independence test
Štítky BAK, DIS, PRI, RIV18, RLZ_a, SCOPUS, TIM_a, ZP_MVZ_a, ZP_SOC_a, ZP_STV
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 14. 10. 2019 09:02.
Anotace
The paper is concerned with the business aptitude issue. It is a follow-up to our paper dealing with the entrepreneurial potential. The paper is aimed to highlight the importance of education towards entrepreneurship at schools and shaping of positive attitudes to entrepreneurship. The goal of the education should be to provide the theoretical and practical rationale to develop the entrepreneurship spirit and entrepreneurial skills. The practical part of the paper examines the data concerning the business preconditions of university students which are evaluated by means of the independence test.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá problematikou podnikatelských vloh. Jedná se o pokračování na náš příspěvek o podnikatelském potenciálu. Cílem příspěvku je zdůraznit význam vzdělávání směrem k výchově k podnikavosti na školách a formování pozitivních postojů k podnikání. Cílem vzdělávání by mělo být poskytnout teoretické a praktické základy rozvoje podnikatelského ducha a podnikatelských dovedností. Praktická část příspěvku zkoumá data týkající se podnikatelských předpokladů vysokoškolských studentů, které jsou hodnoceny prostřednictvím testu nezávislosti.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
clanek_1-_Business_Aptitude_30_IBIMA.pdf   Verze souboru Hynešová, E. 6. 9. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 11. 2020 23:53