VOCHOZKA, Marek. Zhodnocení vývoje a predikce budoucího vývoje odvětví výroby elektřiny v ČR na základě finanční analýzy průměrného podniku v letech 2011-2015 (Evaluation of the development and forecast of the future development of the electricity production sector in the Czech Republic based on the financial analysis of the average enterprise in 2011-2015). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 90-105. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zhodnocení vývoje a predikce budoucího vývoje odvětví výroby elektřiny v ČR na základě finanční analýzy průměrného podniku v letech 2011-2015
Name (in English) Evaluation of the development and forecast of the future development of the electricity production sector in the Czech Republic based on the financial analysis of the average enterprise in 2011-2015
Authors VOCHOZKA, Marek.
Edition Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) finanční analýza; predikce, budoucí vývoj; zhodnocení; výroba elektřiny; analýza absolutních ukazatelů; analýza poměrových ukazatelů
Keywords in English financial analysis; prediction; future development; assessment; electricity production; analysis of absolute indicators; analysis of ratio indicators
Tags ERIH, FIP_2, RIV17
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 12:55.
Abstract
Finanční analýza je efektivním způsobem, jak charakterizovat finanční zdraví podniku a analyzovat potenciální rizika, která vyplývají z dat účetní závěrky podniku. Cílem tohoto příspěvku je, za použití základních metod, zpracovat finanční analýzu průměrného podniku působícího v oblasti výroby elektřiny a na základě zjištěných skutečností predikovat jeho budoucí potenciál. Na základě provedené finanční analýzy je získán přehled o finanční situaci průměrného podniku.
Abstract (in English)
Financial analysis is an effective way to characterize the financial health of a company and to analyze the potential risks that arise from the company's financial statements. The aim of this paper is to, using basic methods, process the financial analysis of the average company operating in the electricity production sector and to predict its future potential on the basis of the obtained facts. Based on the financial analysis, an overview of the financial situation of the average enterprise is obtained.
PrintDisplayed: 26/10/2021 17:17