NÁHLÍK, Tomáš. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM –MATEMATIKA 1 OPAKUJÍCÍ STUDENTI –PODNĚTY ANÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ VÝUKY (QUESTIONNAIRE SURVEY-MATHEMATICS 1 REPEATING STUDENTS -COMPLAINTS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVINGLECTURES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 156-164. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM –MATEMATIKA 1 OPAKUJÍCÍ STUDENTI –PODNĚTY ANÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ VÝUKY
Name (in English) QUESTIONNAIRE SURVEY-MATHEMATICS 1 REPEATING STUDENTS -COMPLAINTS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVINGLECTURES
Authors NÁHLÍK, Tomáš.
Edition Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) zpětná vazba; výuka; hodnocení; dotazník; průzkum; matematika
Keywords in English feedback; teaching; evaluation; questionnaire; mathematics; survey
Tags ERIH, KPV1, RIV17, SOK_a
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 18/4/2018 08:25.
Abstract
Článek popisuje výsledky dotazníkového průzkumu provedeného mezi opakujícími studenty předmětu Matematika 1 na Vysoké škole Technické a Ekonomické v Českých Budějovicích. Snahou dotazníkového průzkumu bylo získat od studentů návrhy apoznatky díky nimž by bylo možné zlepšit výuku azvýšit úspěšnost absolvování předmětu.
Abstract (in English)
The article describes the results of a questionnaire survey conducted among repeating students of the subject Mathematics 1at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. The aim of the questionnaire survey was to obtain from students suggestions and knowledge that would make it possible to improve the lectures and to increase the success of the subject.
PrintDisplayed: 25/10/2021 00:33